Rezygnacja z religii może nastąpić w każdym czasie – pismo Fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 05.01.2017 r. Fundacja przygotowała pismo do Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rybnej w sprawie procedury zwalania z religii, ogłoszonej na stronie internetowej placówki. Zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących procedury ZWALNIANIA Z RELIGII, opisanej m.in. na stronie internetowej szkoły (link: http://www.szkolarybna.czernichow.pl/procedury-zwalniania.html), zgodnie z którą zwolnienia te, mogą być składane przez rodziców/opiekunów wyłącznie do 20 września danego roku szkolnego.

Tymczasem w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, (zgodnie z pismem, które przesyłamy w załączeniu) „rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji”.

Pełna treść pisma:

Pismo do ZPO w Rybnej w sprawie zwolnień z religii.pdf

W dniu 13.01.2017r. wpłynęła odpowiedź ze szkoły, w której poinformowano Fundację, że termin został niewłąsciwie określony i poprawki w procedurach zostaną naniesione.

Pełna treść pisma:

Odp. z ZPO w Rybnej 11.01.2017.pdf

procedura-zwalniania-z-religii