Burmistrz i Rada Miasta zapraszają na mszę za pośrednictwem strony urzędu – interwencja fundacji

Aktualności Działania Przestrzeń publiczna

W dniu 26.04.2017r. fundacja w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od mieszkańców Przasnysza, zwróciła się do Burmistrza Przasnysza oraz Rady Miejskiej z prośbą o przywrócenie charakteru świeckiego urzędom publicznym w Przasnyszu.

W ostatnich dniach na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysza pojawił się następujący komunikat:

„Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu
Burmistrz Przasnysza
zapraszają na uroczystą Mszę Świętą z okazji obchodów 226. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbędzie się 3 maja 2017r. o godz. 10.30 w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Przasnyszu”

Link: http://www.przasnysz.um.gov.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&schemat=&dzialy=8&akcja=artykul&artykul=1960

Zaniepokojeni mieszkańcy piszą:

„Jesteśmy mieszkańcami Przasnysza. To 17- tysięczne miasto na Północnym Mazowszu. Chodzi nam o kwestie zorganizowania tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja w Kościele. Innych, świeckich uroczystości urząd miasta nie przewidział. Czy święto Konstytucji jest świętem wyłącznie katolików? Wśród mieszkańców naszego miasta są ludzie różnych wyznań, a także ateiści. Jesteśmy zdania, że fakt zorganizowania obchodów w kościele ogranicza tym osobom dostęp do uroczystości oraz łamie zawartą w konstytucji zasadę niezależności państwa od kościoła, a także zasadę bezstronności religijnej władz.

    „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę wyrażania ich w życiu publicznym”.

O jakiej swobodzie można mówić, jeśli obchody jednego z najważniejszych państwowych świąt organizowane są w kościele, a na uroczystą mszę zapraszają burmistrz i przewodniczący rady miejskiej? Naszym zdaniem mamy tu do czynienia z oczywistą dyskryminacją części obywateli.

Łączymy wyrazy szacunku – mieszkańcy Przasnysza.”

Korzystając z okazji zwróciliśmy się do Pana Burmistrza z prośbą o odpowiedź na pytania:

1) Jak zdaniem Pana Burmistrza pogodzić wyżej opisaną sytuację z zasadą świeckości urzędów publicznych?

2) Jaki komunikat władze Przasnysza chcą w ten sposób przesłać do mieszkańców miasta, obywateli należących do mniejszości bezwyznaniowej i mniejszości wyznaniowych?

3) Jak Pan Burmistrz rozumie konstytucyjną zasadę ochrony mniejszości religijnych i światopoglądowych?

4) Jak Pan Burmistrz rozumie zasadę rozdziału Kościoła od państwa?

5) Czy i jak Pan Burmistrz zamierza realizować powyższe zasady, zwłaszcza wobec coraz silniejszych wpływów Kościoła rzymskokatolickiego na sferę życia publicznego (i na sferę życia prywatnego obywateli) w Polsce?

Pełna treść wysłanego pisma:

Pismo do władz Przasnysza w sprawie zaproszenia na msze.pdf

W dniu 15.05.2017r. wpłynęła odpowiedź od Pana Waldemara Trochimiuka, Burmistrza Przasnysza. Burmistrz informuje, że „urzędy publiczne w Przasnyszu, posiadają świecki charakter więc niczego w nich przywracać nie trzeba”. Władze miasta zdecydowały, że Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja mieszkańcy będą mogli obchodzić wyłącznie w Kościele rzymskokatolickim. Na pytanie Fundacji o praktyczną realizację rozdziału Państwa od Kościoła, Burmistrz odpowiada, że rozumie ją z korzyścią dla Kościoła i Państwa, ale też nie zauważa coraz silniejszych wpływów Kościoła rzymskokatolickiego na sferę życia publicznego (i na sferę życia prywatnego obywateli) w Polsce.

Odpowiedź Burmistrza uznajemy za kolejny przykład arogancji władzy, obojętności wobec mniejszości światopoglądowych wśród lokalnej społeczności, jak również zupełne lekceważenie rozdziału instytucji państwowych od instytucji Kościoła rzymskokatolickiego. Brak refleksji ze strony Burmistrza, w zakresie organizowania przez władze miasta oficjalnych obchodów w formie wyłącznie mszy w Kościele rzymskokatolickim jest zatrważający.

Pełna treść odpowiedzi:
Odp. od Burmistrza Przasnysza w sprawie mszy.pdf

zaproszenie na mszę przasnysz