Spowiedź w salach lekcyjnych szkoły publicznej na Ursynowie – interwencja Fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Rekolekcje/jasełka

W dniu 22 marca 2017 roku w warszawskim dodatku do „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł Pani Olgi Stawińskiej pod tytułem „Dzień pokutny w szkole na Ursynowie. Księża zapraszają do spowiedzi w salach lekcyjnych„, będący następstwem skargi babci ucznia Szkoły Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty. W ww. artykule zamieszczono cytat z wypowiedzi Burmistrza Dzielnicy Ursynów: „Jak ustaliliśmy, rekolekcje ze spowiedzią odbywają się na terenie tej szkoły od kilku lat. Nie wpłynęła do nas żadna skarga ze strony rodziców czy nauczycieli”, w kontekście dopuszczalności zorganizowania rekolekcji, w tym rekolekcji obejmujących mszę i spowiedź uczniów na terenie szkoły publicznej.

W dniu 24 marca Fundacja Wolność od Religii zwróciła się z pismem do Pana Roberta Kempy, Burmistrza Dzielnicy Ursynów prosząc m.in. o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy brak wpływających oficjalnie skarg rodziców jest gwarancją tego, że w szkole respektowane są prawa wszystkich uczniów, a także czy Burmistrz ma pewność, że opisany w artykule prasowym sposób organizacji rekolekcji nie narusza poczucia godności i bezpieczeństwa przedstawicieli mniejszości wyznaniowych i mniejszości bezwyznaniowej?

Link do artykułu:

http://warszawa.wyborcza.pl/ursynów_spowiada_dzieci_podczas_rekolekcji

Pełna treść pisma:

Pismo do Burmistrza Ursynowa w sprawie spowiedzi w szkole.pdf

W dniu 02.05.17 Fundacja odebrała pismo od Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Burmistrz informuje, że organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkoła Podstawową nr 343 jest Mazowiecki Kurator Oświaty, a za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły. Burmistrz informuje, że MEN uznał w piśmie skierowanym do szkoły, że spowiedź w szkole mieści się w zakresie konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i wyznania  (Fundacja nie zna treści tego pisma, zapytamy MEN).

Pismo od Burmistrza Ursynowa Pana Roberta Kempy:

Odpowiedź z dnia 27.04.17 w sprawie spowiedzi w SP nr 343 Wawa.pdf

W dniu 24.05.2017r. Fundacja zwróciła się do Burmistrza o nadesłanie pełnej treści interpretacji MEN, na którą Burmistrz powołuje się w swojej korespondencji:

Pismo II do burmistrza Ursynów spowiedz/rekolekcje.pdf

 

Zdjęcie: fragment statutu szkoły nr 343 w Warszawie:

statut nr 343 wawa

Zdjęcie z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Rumi (marzec 2017r.) – w tej szkole również odbywała się spowiedź

17436088_828522690636897_Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Rumi