Religia w środku planu zajęć nawet jeśli blisko 30% uczniów nie uczęszcza – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 13.09.2017r. Fundacja, na wniosek rodziców i uczniów, zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły nr 113 we Wrocławiu z prośbą o zmianę Planu Zajęć dla klasy IV B, tak aby religia rzymskokatolicka była pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną.

„Od rodziców uczniów uczęszczających do zarządzanej przez Państwa publicznej placówki oświatowej, otrzymaliśmy informację, że nadobowiązkowe lekcje religii umieszczane są na planie zajęć pomiędzy innymi przedmiotami obowiązkowymi. W klasach, w których 100% rodziców wyraziło życzenie uczestniczenia dziecka w lekcjach religii rzymskokatolickiej nie stanowi to istotnego problemu.  Inaczej jest w klasach, w których kilkoro uczniów nie uczestniczy w katechezie (w tym przypadku 30% uczniów).  Praktyka ta narusza zasady organizacji lekcji religii zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późn. zm.) § 1. 1. Ust. 3 „Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.”

Ponadto Szkoła uniemożliwia dzieciom korzystanie z czasu wolnego wtedy, gdy inni chodzą na religię, co czyni ten przedmiot dodatkowym wyłącznie w sposób fasadowy. Sytuacja ta sprzyja poczuciu wykluczenia dzieci, zagraża ich relacjom w grupie rówieśniczej oraz wpływa na samoocenę i satysfakcję z pobytu w szkole. Szkoła w miejsce bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, oferuje dzieciom pole do budowania nieufności a często agresji między rówieśnikami.

Szkoła publiczna powinna być miejscem bezpiecznym dla wszystkich uczniów i w żaden sposób nie może faworyzować któregokolwiek z nich ze względu na wyznanie. Zasada ta dotyczy uczniów należących do mniejszości, jak i tych należących do światopoglądowej większości. Lekcje obowiązkowe nie mogą być dowolnie przerywane lekcjami dodatkowymi jak np. religia rzymskokatolicka, szczególnie w klasach, w których część uczniów na nią nie uczęszcza.”

Pełna treść pisma:

Pismo_do_dyrekcji_sp_nr_113_wrocław_religia_w_środku_planu.pdf