Dziękujemy za 1 %

Aktualności

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku. Otrzymaliśmy w tym roku 138 693,77 zł. To dla nas ogromna radość, że obdarzyli nas Państwo zaufaniem i chcecie wspólnie z nami dbać o świecką Polskę oraz prawa mniejszości bezwyznaniowej.

Środki te zostaną przeznaczone m.in. na działania i rozwój projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii – Równość w szkole” (www.rownoscwszkole.pl) oraz na kampanię społeczną.

Fundacja współorganizuje również Kongres Świeckości, wydarzenie zaplanowane w reakcji na postępującą klerykalizację kraju, zmierzającą do podporządkowania wszystkich sfer działalności państwa i aktywności obywateli nauczaniu Kościoła katolickiego. Zadaniem Kongresu będzie diagnoza aktualnych stosunków państwo-kościół oraz wypracowanie drogi dojścia do świeckiego państwa. Kongres Świeckości odbędzie się w dniach 21 i 22 października 2017 roku w Warszawie (link: http://kongresswieckosci.pl/