Kontrola działalności fundacji zlecona przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Historia Fundacji

Zostaliśmy powiadomieni, że “w związku z poleceniem przekazanym Wojewodzie Lubelskiemu przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w grudniu rozpocznie się kontrola działalności fundacji. Kontrola odbyła się w okresie od 18 grudnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.
21 marca
 2018r. odebraliśmy protokół kontroli fundacji, a 9 kwietnia 2018r. wystąpienie pokontrolne wojewody lubelskiego z wynikiem pozytywnym.