Oświadczenie, że dziecko nie będzie uczęszczało na religię we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 13.12.2017r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile, z prośbą o bezzwłoczną zmianę zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełna treść pisma:

Pismo do SP nr 2 w Pile oświadczenie negatywne.pdf