Raport z badania ankietowego „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii – Równość w Szkole”

Aktualności Działania Publikacje Religia/etyka w szkole

Fundacja Wolność od Religii zrealizowała w 2017 roku badanie ankietowe, na grupie 2091 uczniów, nauczycieli oraz rodziców i prawnych opiekunów uczniów z całej Polski, w ramach projektu Równość w szkole, współfinansowanego przez Fundację Batorego.
W ramach badania podjęliśmy próbę ustalenia następujących kwestii:
– W jaki sposób szkoły organizują lekcje religii i etyki w celu sprawdzenia, czy oba przedmioty i uczniowie uczęszczający na nie traktowani są w sposób równy?
– Czy zajęcia z etyki odbywają się, gdy zgłaszają się na nie chętni uczniowie, a jeśli tak, czy lekcje organizowane są w godzinach przyjaznych uczniom, czy nie powodują kilkugodzinnych „okienek” w planie zajęć danego ucznia?
– Czy szkoły informują rodziców i uczniów o możliwości wyboru uczęszczania na lekcje religii, etyki i obu przedmiotów jednocześnie oraz o prawie do rezygnacji z obu przedmiotów. W jaki sposób prowadzone są zapisy na lekcje religii i etyki?
– Czy w szkołach mają miejsce praktyki o charakterze dyskryminacyjnym lub indoktrynacyjnym?
– Czy wystrój szkół zawiera elementy przemocy symbolicznej np. w postaci dominacji symboli jednego wyznania?
– Jak kształtuje się organizacja życia szkolnego w kontekście wydarzeń religijnych, rekolekcji itp.
Pełny raport z badania znajdą Państwa na naszej stronie rownoscwszkole.pl, w zakładce DO POBRANIA.
Link: http://www.rownoscwszkole.pl/do-pobrania

RAPORT 15 GRAFIK 1 RAPORT 15 GRAFIK 2 RAPORT 15 GRAFIK 3 RAPORT 15 GRAFIK 4 RAPORT 15 GRAFIK 5 RAPORT 15 GRAFIK 6RAPORT 15 GRAFIK 7 RAPORT 15 GRAFIK 8RAPORT 15 GRAFIK 14RAPORT 15 GRAFIK 9 RAPORT 15 GRAFIK 10 RAPORT 15 GRAFIK 11 RAPORT 15 GRAFIK 12 RAPORT 15 GRAFIK 13RAPORT 15 GRAFIK 15