Nauczyciel religii wychowawcą? Wyślij swój sprzeciw do MEN – konsultacje

Aktualności Działania Eventy Religia/etyka w szkole

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach proponowanych zmian Rozporządzenia.

Zgodnie z instrukcją MEN do konsultacji można wykorzystać gotowy formularz, który znajdą Państwo tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308603/komentarz

lub poprzez wysłanie e-maila z załączonym plikiem edytowalnym obejmującym: imię i nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej oraz komentarz, w terminie do dnia 21 marca 2018 roku  na adres e – mail: malgorzata.krasuska@men.gov.pl

Przedstawiamy projekt propozycji komentarza, który możecie Państwo wykorzystać w ramach konsultacji.

Przykładowa  treść e-maila:

temat: konsultacje Rozporządzenia – nr 151 w wykazie prac MEN

Szanowna Pani

W załączeniu przesyłam do Pani plik edytowalny z pismem zawierającym mój komentarz do „projektu z dnia 20 lutego 2018 roku Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia .. 2018 r.” zmieniającego Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. poz. 155 z późn. zm.).

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania mojego e-maila a także o dalsze informowanie mnie o przebiegu rządowej procedury legislacyjnej w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem

 

Pobierz wzór komentarza/pisma:

wzór_pisma_do_MEN_konsultacje_ksiądz_wychowawca