Link do czasopisma Sanktuarium Maryjnego na stronie gminy – interwencja fundacji

Aktualności Działania Przestrzeń publiczna

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do Wójta Gminy Trąbki Wielkie w sprawie dokumentów religijnych umieszczonych na stronie urzędu (link: http://www.trabkiw.ug.gov.pl/kana/index.html)
Pełna treść pisma:

Szanowny Pan Błażej Konkol

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Ul. Gdańska 12

83-034 Trąbki Wielkie

Dot.: dokumentów religijnych umieszczonych na stronie publicznego urzędu 

Szanowny Panie Wójcie,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w związku z umieszczeniem na stronie internetowej urzędu gminy pism Sanktuarium Maryjnego, zwracam się do Pana z prośbą o przywrócenie świeckiego charakteru urzędowi publicznemu w Trąbkach Wielkich.

Postępowanie powyższe narusza postanowienia Konstytucji RP tj. Art. 25 ust. 2 „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” a także przeczy zapisom ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Art. 10. Ust. 1 ”Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”.

Ponadto, korzystając z okazji, zwracam się do Pana z pytaniem o to, jaki komunikat władze gminy chcą w ten sposób przesłać do mieszkańców – obywateli – należących do mniejszości bezwyznaniowej i mniejszości wyznaniowych? Czy Wójt przestrzega podczas pełnienia swojej funkcji konstytucyjnej zasady ochrony mniejszości religijnych i światopoglądowych?

Z szacunkiem

Dorota Wójcik

prezeska zarządu

W dniu 02.05.2018r. wpłynęła odpowiedź od Wójta Gminy Trąbki Wielkie, w której wójt odmawia usunięcia linka ze strony urzędu. Czytamy, że „strona internetowa Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich zawiera odnośnik (link) do elektronicznej wersji czasopisma Sanktuarium Maryjnego w Trąbkach Wielkich”, ale Wójt uważa, że nie narusza to zasady bezstronności i nie jest sprzeczne z prawem.

Interpretacja powyższa jest oburzająca i naprawdę nie ma nic wspólnego z bezstronnością, pozostając również w sprzeczności z art. 10 ust. 2 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim”.

Więcej:

Skan odpowiedzi w sprawie linka do Sanktuarium Maryjnego na stronie urzędu.pdf

 

kana Trąbki