Wojewoda Małopolski prosi dyrektorów szpitali o promowanie beatyfikacji – interwencja fundacji

Aktualności Działania Ochrona zdrowia

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do Wojewody Małopolskiego w związku z jego prośbą skierowaną do Dyrektorów Publicznych Szpitali o promowanie beatyfikacji Służebnicy Bożego Miłosierdzia.
Pełna treść pisma:

Szanowny Pan Piotr Ćwik

Wojewoda Małopolski

Biuro Wojewody

Ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

 

sprawa: treść pisma skierowanego do dyrektorów szpitali województwa z prośbą o rozpowszechnianie informacji dotyczącej uroczystości beatyfikacyjnej

 

Szanowny Panie Wojewodo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w związku z pismem wojewody do Dyrektorów Szpitali Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018r., będącym jednocześnie prośbą o „pomoc w rozpowszechnianiu informacji dotyczącej uroczystości beatyfikacyjnej Służebnicy Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach” i wyeksponowanie, załączonych przez Pana Wojewodę plakatów i ulotek, promujących to wydarzenie w kierowanych przez nich placówkach publicznych.

Postępowanie powyższe narusza postanowienia Konstytucji RP tj. Art. 25 ust. 2 „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” a także przeczy zapisom Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Art. 10. Ust. 1 ”Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”.

Ponadto, korzystając z okazji, zwracam się do Pana z pytaniem o to, jaki komunikat władze wojewódzkie chcą w ten sposób przesłać do mieszkańców, obywateli należących do mniejszości bezwyznaniowej i mniejszości wyznaniowych? Czy Wojewoda przestrzega podczas pełnienia swojej funkcji, konstytucyjnej zasady ochrony mniejszości religijnych i światopoglądowych?

Z szacunkiem

Dorota Wójcik

prezeska zarządu

 

W dniu 01.06.2018r. wpłynęła odpowiedź z Biura Wojewody w Krakowie, w której II Zastępca Dyrektora Biura Wojewody informuje, że „rozpowszechnienie informacji dotyczącej uroczystości beatyfikacyjnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej (…)” to jedynie odpowiedź „na prośbę organizatora uroczystości, którym była Archidiecezja Krakowska, tak jak na szereg wniosków innych podmiotów zwracających z prośbą o pomoc”.

#świeckiepaństwo

Odpowiedź Małopolskiego Wojewody w sprawie beatyfikacji.pdf

 

pismo do dyrektorów szpitali wojewody do wstawienia na stronę