Religia w środku? Napisz do dyrekcji prośbę o zmianę Planu Zajęć – wzór pisma

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Dyrektorzy szkół powinni umieszczać religię/etykę na początku lub na końcu planu zajęć na dany dzień, ze względu na to, iż są to zajęcia nadobowiązkowe. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje realną dobrowolność uczestnictwa. Doradzamy zwracanie się bezpośrednio do dyrektorów szkół z pisemnymi wnioskami o zmianę planu.

Z naszego doświadczenia wynika, że upominanie się o to często prowadzi do zmiany praktyki umieszczania katechezy pomiędzy lekcjami obowiązkowymi w klasach, w których część uczniów na nią nie uczęszcza.

Polecamy wykorzystanie do tego celu listu opublikowanego przez Agatę Diduszko na łamach „Krytyki Politycznej”. List ten skierowała ona do dyrekcji szkoły i do rady rodziców w szkole, do której chodzi jej córka i wyraziła zgodę na udostępnienie go na naszej stronie.

http://krytykapolityczna.pl/felietony/agata-diduszko-zyglewska/katecheza-szkola-dyskryminacja/

Link do listu:

Wzór pisma w sprawie religii w środku A. Diduszko

Więcej wzorów pism znajdą Państwo tutaj:

https://www.rownoscwszkole.pl/do-pobrania