Budżet partycypacyjny Bierunia i projekt „Wakacyjne Spotkania z Bogiem” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Przestrzeń publiczna

W dniu 19.09.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do Burmistrza Miasta Bierunia, prosząc o wyjaśnienia związane z Budżetem Obywatelskim.

Jednym z przedstawianych na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego projektów były „Wakacyjne Spotkania z Bogiem”. Po interwencji mieszkańca Bierunia, który zwrócił uwagę, że projekt ten nie spełnia kluczowego kryterium budżetu partycypacyjnego tj. zasady ogólnodostępności, nazwa projektu została zmieniona na „Wakacyjne Spotkania Dzieci na Starówce”, a wydarzenie nie jest już dedykowane wyłącznie parafianom.

Z informacji umieszczonej na stronie gminy nie wynika jednak, kto jest autorem projektu „Wakacyjne Spotkania Dzieci na Starówce”.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

  1. Kto jest autorem projektu „Wakacyjne Spotkania Dzieci na Starówce”?
  2. Kto był autorem projektu „Wakacyjne Spotkania z Bogiem”?
  3. Dlaczego przy części projektów BO widnieją nazwiska autorów, a przy innych nie?
  4. W jaki sposób zostanie wyłoniony wykonawca projektu?
  5. W jaki sposób zostanie zapewniona, na poziomie realizacji, zasada ogólnodostępności środków budżetu partycypacyjnego oraz wiążący się z nią wymóg braku indoktrynacji religijnej?

Pełna treść pisma:

Pismo do Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie BO.pdf

W dniu 10.10.2018r. Fundacja otrzymała odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Bieruniu, że nie może ujawnić danych autora projektu „Wakacyjne Spotkania Dzieci na Starówce” oraz „Wakacyjne Spotkania z Bogiem” ze względu na brak jego zgody. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób zostanie wyłoniony wykonawca projektu?

Pełna treść pisma:

Pismo z Urzędu Miejskiego w Bieruniu Wakacje z Bogiem.pdf