Kampania społeczna „Polska Państwem wyznaniowym?”

Aktualności Działania Kampanie Billboardowe

Coraz częściej zdarza się, że władze przedkładają interes hierarchów kościelnych nad prawa i wolności obywatelskie. Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego. Jako wyraz sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji kraju, startujemy z kampanią społeczną, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ten problem.

W październiku 2018 roku w całej Polsce pojawią się billboardy z hasłem: „Polska państwem wyznaniowym?”. Na ten cel organizujemy zbiórkę pieniędzy https://zrzutka.pl/t65uhm

Wyrazistym przejawem klerykalizacji jest wprowadzanie do polskiego systemu prawnego rozwiązań opartych o dogmaty religijne, które są sprzeczne z wiedzą naukową, jak i z prawami obywatelskimi przestrzeganymi w Unii Europejskiej. Kobietom utrudnia się przeprowadzanie badań prenatalnych oraz ogranicza pełen dostęp do antykoncepcji. Parom mającym trudności z zajściem w ciążę proponuje się nieskuteczne metody leczenia w miejsce in vitro. Dzieciom i młodzieży odmawia się prawa do rzetelnej edukacji seksualnej. Na lekcjach religii, nauczanej za pieniądze publiczne, zamiast tolerancji uczy się dzieci homofobii oraz lekceważenia i braku szacunku dla ludzi o odmiennych poglądach. Wymusza się katechizację, utrudniając dostęp do lekcji etyki.

Z przerażeniem obserwujemy postępującą klerykalizację Polski, w której państwo otwarcie prowadzi misję chrystianizacyjną. Łamana jest przy tym Konstytucja, która nakazuje wszelkim organom władzy centralnej i samorządowej oraz instytucjom publicznym: urzędom, szkołom, szpitalom, wojsku i policji, zachowywać bezstronność światopoglądową. Nie jest przestrzegany art. 10 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań. Sejm coraz częściej uchwala prawo pisane pod dyktando polskich biskupów oraz osób o fundamentalistycznych przekonaniach. Jako organizacja pozarządowa, której zadaniem jest ochrona praw osób bezwyznaniowych, jesteśmy zobowiązani głośno mówić o tym, że część działań prowadzonych przez administrację państwową oraz władze samorządowe jest w tym obszarze niezgodna z prawem.

Opowiadamy się za rozdziałem Kościoła od państwa. Tylko świeckie państwo, w którym szanuje się prawa tak wierzących, jak i niewierzących, jest państwem prawdziwie demokratycznym. Państwem, które stoi na straży wolności obywatelskich. Państwem, w którym politycy i urzędnicy, powstrzymują się od publicznego okazywania swoich sympatii albo dezaprobaty wobec jakiegokolwiek światopoglądu. Państwo, w którym prawo stanowione jest z poszanowaniem każdego obywatela, na podstawie wartości uniwersalnych. Świeckie państwo jest dla wszystkich.

Tak rozumiemy wolność od religii. Jako wzajemny szacunek pomiędzy ludźmi religijnymi a tymi o odmiennym światopoglądzie, nienarzucanie światopoglądu katolickiego, lecz respektowanie innych wizji świata. Widzimy, że coraz więcej katolików podziela ten pogląd i – podobnie jak niewierzący – z niepokojem obserwują, że mamy w przestrzeni publicznej coraz więcej praktyk charakterystycznych dla państwa wyznaniowego.

Władze państwowe odbierają dotacje organizacjom broniącym praw obywatelskich, jak Centrum Praw Kobiet. Bez wsparcia pozostają media obywatelskie, liberalne czy wolnościowe (Krytyka Polityczna, Liberte!). Państwowe pieniądze płyną do ośrodków reprezentujących fundamentalistów katolickich, jak Fronda. (więcej: link)

Kościół cieszy się licznymi nieuzasadnionymi przywilejami, także finansowymi. Preferencyjne zasady nabywania nieruchomości, Fundusz Kościelny, możliwość swobodnego obrotu gruntami rolnymi, odebrana Polakom ustawą z 2016 roku. Na jej mocy Kościół ma możliwość przejmowania gruntów dzierżawionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencję Nieruchomości Rolnych). Kościół korzysta z preferencyjnego traktowania płacąc bardzo niskie opodatkowanie dochodów wikariuszy i proboszczów. Kościół nie podlega też opłatom celnym oraz korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości i ulg od darowizn. Ta lista zdaje się nie mieć końca, i stale się wydłuża. (więcej:  link)

Przywilejom prawnym towarzyszą bezprawne praktyki i działania, które są przejawem dyskryminacji osób bezwyznaniowych. Skargi płyną do Fundacji Wolność od Religii nieprzerwanie od siedmiu lat. Setki listów i postów od pacjentów, rodziców, nauczycieli, a nawet od osób ubiegających się o Kartę Polaka.

Symbolika religijna jest coraz powszechniejsza i coraz bardziej ostentacyjna. Nie wystarczy już krzyż w klasie. Dzisiaj władze samorządowe wmurowują dekalog przy wejściu do szkół, jak wójt z Tuszowa Narodowego. Wojewoda Małopolski „prosi” dyrektorów szpitali o promowanie uroczystej beatyfikacji. Pacjenci mają trudności z dostępem do opieki psychologicznej, ale opłacany przez państwo ksiądz rzymskokatolicki wchodzi każdego dnia do sal szpitalnych ze swoją misją.

Polki i Polacy, niezależnie od wyznawanego światopoglądu, nie chcą żyć w państwie wyznaniowym. Krytycznie odnoszą się do politycznej aktywności Kościoła. Wyniki badania Ariadna jasno pokazują: 63% badanych uważa, że Kościół powinien zachować neutralność wobec polityki PiS, ponad 70% sprzeciwia się agitacji politycznej prowadzonej podczas kazań. A to są właśnie przejawy klerykalizacji. 51% Polaków optuje za nauczaniem religii w salach katechetycznych. Aż 65% obywateli jest przeciwna pomysłowi MEN, żeby katecheci mogli być wychowawcami klas (panel Ariadna dla Wirtualnej Polski (link). Ponad połowa Polaków, bo aż 52% popiera jednopłciowe związki partnerskie, jak wynika z sondażu IPSOS z czerwca 2017 roku. (link). Także wg badań sprzed kilku lat wynika, że 53% Polaków dopuszcza eutanazję, 79% popiera zapłodnienie in vitro, a 51% akceptuje konkubinaty. (link).

Badania opinii społecznej pokazują, że większa część społeczeństwa nie podziela poglądów fundamentalistów religijnych. Polki i Polacy chcą żyć w demokratycznym państwie prawa, a nie w państwie wyznaniowym. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że trzeba wyraźnie opowiedzieć się za świeckim państwem. Dlatego apelujemy! Fundamentalizm religijny niszczy demokratyczny ustrój Polski. Sprzeciwiajmy się temu, nie bądźmy bierni! Każdy na miarę własnych możliwości.

W październiku billboardy z hasłami kampanii pojawią się w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce. Ile ich dokładnie będzie zależy od zebranych funduszy przez naszą Fundację. Kampanię można wesprzeć wpłacając dowolną kwotę w ramach akcji crowdfundingowej uruchomionej na portalu zrzutka.pl (link)

Zachęcamy do dzielenia się informacją w mediach społecznościowych dodając hashtag #wolnoscODreligii.

Więcej informacji na naszych profilach na Facebooku i Twitterze. Włączcie się!

Lista adresowa nośników, które zobaczycie w październiku:

1 BYDGOSZCZ 20085776 8525600 SO Bydgoszcz Aleja Armii Krajowej/_( Aleja Kardynała Wyszyńskiego Stefana 27)_ X 1 1
2 Chełm Armii Krajowej / Nadrzeczna P
3 CHORZÓW 20085776 8556879 SO Chorzów Hajducka/Generała Dąbrowskiego Henryka( Hajducka 12)_ X 1 1
4 GDAŃSK 20085776 8507618 BB Gdańsk Biała/Waryńskiego Ludwika( Biała )przy wiadukcie 1 1
5 GDAŃSK 20085776 8507620 BB Gdańsk Dmowskiego Romana/Księdza Zator–Przytockiego Józefa( Dmowskiego Romana )_ 1 1
6 GDAŃSK 317401 Adres Wita Stwosza/_ ( Wita Stwosza 56 )_
7 GDAŃSK 20085776 8526078 SO Gdańsk Warszawska/Aleja Witosa Wincentego( Wilanowska 2)Budowa JARY X 1 1
8 JELENIA GÓRA 20085776 8525964 BB Jelenia Góra Traktorowa/Flisaków( Traktorowa )_ 1 1
9 KALISZ 20085776 8552724 SO Kalisz Aleja Wojska Polskiego/_( Aleja Wojska Polskiego )za rzeką Prosną 1 1
10 KATOWICE 20085776 354402 BB Katowice Sokolska/Opolska( Opolska 7)_ 1 1
11 KATOWICE 20085776 8529036 SO Katowice PARKING SILESIA CITY CENTER/_( Chorzowska 107)na wysokości wejścia głównego1 prawy X 1 1
12 KOSZALIN 20085776 372701 SO Koszalin Władysława IV/Jana Pawła II( Władysława IV )_ X 1 1
13 LEGNICA 20085776 8518527 BB Legnica Dworcowa/_( Dworcowa 6)_ 1 1
14 LEGNICA 20085776 8515747 BB Legnica Wrocławska/Spokojna( Wrocławska 244)_ 1 1
15 LUBLIN 20085776 8553293 SO Lublin Aleja SmorawińskiegoMieczysława/_( Aleja Smorawińskiego Mieczysława 20)500m przed ul.SzeligowskiegoTadeusza 1 1
16 Lublin Al. Racławickie 15 P
17 Lublin Chodźki 3 / Jaczewskiego P
18 Lublin Krańcowa 81 L
19 Lublin Łęczyńska / Fabryczna  P
20 Lublin Zana vis a vis E. LECLERC wyjazd z parkingu Ś
21 ŁÓDŹ 20085776 8553192 SO Łódź Rewolucji 1905r/_( Wschodnia 37)50 m za Hotel`s BOUTIQUE;200 m za ul.Piotrkowską X 1 1
22 PŁOCK 20085776 8530324 SO Płock Otolińska/Kołłątaja Hugona( Otolińska 7)_ 1 1
23 POZNAŃ 20085776 452902 BB Poznań Libelta Karola/Działyńskich( Libelta Karola 3)_ 1 1
24 POZNAŃ 20085776 8513835 BB Poznań Łużycka/Mołdawska( Łużycka 82A)_ 1 1
25 POZNAŃ 20085776 8553579 SO Poznań Dolna Wilda/_( Dolna Wilda )w kierunku Starego Browaru X 1 1
26 RADOM 20085776 8553706 SO Radom Struga Andrzeja/Miła( Struga Andrzeja 19/21)_ X 1 1
27 RUDA ŚLĄSKA 20085776 8516646 SO Ruda Śląska Kochłowicka/Orzeszkowej Elizy( Kochłowicka 23)_ X 1 1
28 RYBNIK 20085776 8521562 SO Rybnik Obwiednia/_( Jankowicka 9)_ X 1 1
29 RZESZÓW 20085776 8508654 BB Rzeszów Generała Langiewicza Mariana/Stwosza Wita( Generała Langiewicza Mariana 53)_ 1 1
30 RZESZÓW 20085776 474201 SO Rzeszów Mieszka I/Słodka( Mieszka I 1)_ X 1 1
31 SOPOT 20085776 8503400 BB Sopot Jana z Kolna/Głowackiego Bartosza( Jana z Kolna 18)_ 1 1
32 WAŁBRZYCH 20085776 8502901 BB Wałbrzych Moniuszki Stanisława/_( Moniuszki Stanisława 39)_ 1 1
33 WARSZAWA 20085776 8505884 BB Warszawa Sobieskiego Jana/Nałęczowska( Sobieskiego Jana 18)_ 1 1
34 WARSZAWA 20085776 8527334 SO Warszawa Aleja Niepodległości/Ksawerów( Aleja Niepodległości 24/30)kierunek Ursynów 1 1
35 WARSZAWA 20085776 8526136 SO Warszawa Generała Fieldorfa Emila/Meissnera Janusza( Generała Fieldorfa Emila 5a)_ X 1 1
36 WARSZAWA 20085776 538602 SO Warszawa Ludna/Czerniakowska( Czerniakowska 231)_ X 1 1
37 WROCŁAW 20085776 8503318 BB Wrocław Długa/_( Długa 16)_ 1 1
38 WROCŁAW 20085776 8509984 BB Wrocław Trzebnicka/_( Ołbińska 32)_ 1 1
39 WROCŁAW 20085776 8529828 SO Wrocław Borowska/Aleja Armii Krajowej( Borowska 133)_ X 1 1
40 ZABRZE 20085776 8558245 SO Zabrze 3-go Maja/Roosevelta Franklina( 3-go Maja 28)_ X 1 1
41 Zamość Piłsudskiego 6    G