„Boleśnie powróciły w ostatnim czasie wypowiedzi, że w Polsce rządzi Konstytucja, a nie Ewangelia” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Przestrzeń publiczna

W dniu 21 sierpnia fundacja zwróciła się z pismem do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o rozważenie wystąpienia do Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie z notą dyplomatyczną obejmującą wezwanie do respektowania przez Stolicę Apostolską zarówno litery, jak i ducha umowy konkordatowej, zgodnie z „wartościami oraz powszechnymi zasadami prawa międzynarodowego, łącznie z normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych.”, w związku z publikacją depeszy agencyjnej Polskiej Agencji Prasowej z dnia  15.08.2018r., która przytacza cytat z wypowiedzi publicznej biskupa Kościoła Katolickiego Wacława Depo, o treści jak poniżej:

W takim zwycięstwie nie ma wygranych i pokonanych, chyba że ktoś czuje się pokonanym poprzez prawdę i miłość do ojczyzny i jej dziejów, gdyż bardzo boleśnie powróciły w ostatnim czasie wypowiedzi, że w Polsce rządzi Konstytucja, a nie Ewangelia, że Konstytucja ma iść przed Ewangelią”, zwracam się do Pana Ministra w następującej sprawie.

Zgodnie z art. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. ( Dz.U. nr 1998 nr 51 poz. 318 z dnia 1998.04.23) „Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół Katolicki są – każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego„. Na zasadzie art. 7 ust. 2 Konkordatu, „Mianowanie i odwoływanie biskupów należy wyłącznie do Stolicy Apostolskiej”.

Poszanowanie niezależności i autonomii każdej z umawiających się Stron obejmuje niewątpliwe obowiązek powstrzymania się od podważania przez wysokich przedstawicieli Stron podstawowych zasad porządku prawnego normujących funkcjonowanie drugiej Strony, jak też obejmuje należny szacunek dla najwyższych praw umawiających się Stron. W przypadku Rzeczpospolitej Polskiej będzie to Konstytucja rozumiana jako dobro wspólne wszystkich obywateli naszego Państwa, zarówno wierzących w Boga jak i niepodzielających tej wiary. W doktrynie przyjmuje się, że „Stosowanie tej zasady w praktyce oznacza, że władza kościelna jest całkowicie niekompetentna do ingerowania w sprawy wewnętrzne państwa, a władza państwowa jest całkowicie niekompetentna do ingerowania w sprawy wewnętrzne Kościoła. ”

 Pełna treść pisma: Pismo do MSZ w sprawie wypowiedzi arc. Depo.pdf

W dniu 18.09.2018r. wpłynęła dwuzdaniowa odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pani Anna Sochańska, dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej zwraca naszą uwagę, że wypowiedź  biskupa Wacława Depo, nie jest odzwierciedleniem stanowiska Stolicy Apostolskiej, gdyż „przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Polsce jest Nuncjusz Apostolski” (dopisek Fundacji: Arcybiskup Salvatore Pennacchio, urodzony 7 września 1952 r. w Marano (Neapol) we Włoszech, dnia 6 sierpnia 2016 mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Rzeczypospolitej Polskiej).

Przypominamy, że Fundacja w swoim piśmie zwróciła się do MSZ z prośbą o rozważenie wystąpienia do Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie z notą dyplomatyczną obejmującą wezwanie do respektowania przez Stolicę Apostolską zarówno litery, jak i ducha umowy konkordatowej obserwując wypowiedzi wysokich hierarchów kościoła. Odpowiedź z MSZ zdaje się być niezrozumieniem naszej prośby/pytania (?) 😉

Pełna treść odpowiedzi z MSZ:

Odp. MSZ w sprawie przestrzegania konkordatu.pdf

W dniu 5 października Fundacja zwróciła się z pismem do Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego  w Polsce.

Prosimy o udzielenie informacji czy ww. stanowisko biskupa Wacława Depo jest stanowiskiem  Stolicy Apostolskiej a jeśli nie jest, to w jaki sposób Stolica Apostolska jako strona Konkordatu zmierza zareagować na wypowiedzi swoich przedstawicieli, godzące zarówno w literę jak i ducha Konkordatu, jako umowy międzynarodowej zawartej zgodnie z „wartościami oraz powszechnymi zasadami prawa międzynarodowego, łącznie z normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych.”

Pełna treść pisma:

Pismo do Nuncjusza w sprawie wypowiedzi W.Depo.pdf