Nierówne traktowanie religii i etyki w szkole – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 11 października fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Kielcach w sprawie nierównego traktowania uczniów i ich rodziców chcących wyrazić życzenie uczestniczenia w lekcjach religii dowolnego wyznania lub etyki. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o możliwości uczęszczania ucznia na lekcje etyki. Obecnie na stronie internetowej szkoły, w zakładce WAŻNE DOKUMENTY SZKOŁY/DOKUMETY DO POBRANIA znajduje się formularz pod nazwą: Oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania ucznia na lekcje religii.

Postępowanie Szkoły narusza konstytucyjne uprawnienia uczniów i rodziców do równego traktowania (Art. 32 Konstytucji RP Wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1). Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2).), Szkoła, przedkładając rodzicom oświadczenia preferujące wybór religii rzymskokatolickiej, dyskryminuje rodziców chcących zapisać dzieci na lekcje religii innego niż rzymskokatolickie wyznania, a także tych, którzy chcą zapisać dzieci na lekcje etyki.

W formularzach powinna być informacja, że możliwe jest uczęszczanie jednocześnie na lekcje różnych religii i/lub etyki. Dyrektorzy szkół powinni upowszechniać wiedzę, że uczniowie nie są zmuszeni wybierać między tymi lekcjami.

Pełna treść pisma:

Pismo do SP Nr 11 Kielce w sprawie formularza na www.pdf