Szósta kampania billboardowa “Polska Państwem wyznaniowym?”

Historia Fundacji

Szósta kampania billboardowa “Polska Państwem wyznaniowym?”. Coraz częściej zdarza się, że władze przedkładają interes hierarchów kościelnych nad prawa i wolności obywatelskie. Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego. 41 billboardów w 26 miastach w Polsce było wyrazem sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji kraju i zwróceniem uwagi opinii publicznej na ten problem.