NieŚwiecka Szkoła, wszystko jest tu powiązane z religią katolicką – list do fundacji

Aktualności Listy do fundacji Religia/etyka w szkole
Moja córka jest w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Jest jedynym dzieckiem w klasie, które nie chodzi na religię.
1) na zebraniu informacyjnym dla rodziców uczniów pierwszych klas (zebranie w czerwcu 2018, przed rozpoczęciem roku szkolnego) dyrektorka nie wspomniała słowem o etyce, nie było żadnej informacji czy też pytania, czy ktoś byłby chętny na ten przedmiot)
2) na pytanie (zadane offline, nie na forum) jednego z rodziców czy religia jest na początku/końcu lekcji, dyrektorka odpowiedziała, że nie da się tak zorganizować planu lekcji
3) już we wtorek (4.09) w planie lekcji była religia, oczywiście w środku, natomiast oświadczenia rodziców o uczęszczaniu/nie uczęszczaniu dziecka na religię, były zbierane dopiero w czwartek 6.09 i to w formie listy gdzie były wypisane nazwiska wszystkich dzieci, a obok miejsce na podpis rodzica, jednocześnie ani słowa o etyce; musiałam się o to dopytywać i nauczycielka odesłała mnie do dyrektorki, która powiedziała, że jeśli chcę etykę, to muszę jej zgłosić, najlepiej w czerwcu, to może od kolejnego roku szkolnego udałoby się coś załatwić
4) kółko teatralne od początku roku szkolnego przygotowuje jasełka z typowo katolickimi motywami
5) na ostatnim zebraniu wychowawczyni oświadczyła, że będzie wigilia klasowa z dzieleniem się opłatkiem  i śpiewaniem kolęd; rodzice nie oponowali – wiadomo; Ja podeszłam po zebraniu, aby dopytać o szczegóły oraz wspomnieć, że skoro są w klasie dzieci z Ukrainy (chodzą na religię), a także moja córka niechodząca na religię, to może zamiast robić wigilię chrześcijańską, zrobić spotkanie i rozmawiać o zwyczajach z innych kultur, nauczycielka zapytała o dzielenie się opłatkiem, bo „miała taki sam problem w ubiegłych latach” i ja się zgodziłam
6) w świetlicy dzieci robią ozdoby świąteczne i akurat moja córka robi aniołka
7) na początku roku szkolnego w e-dzienniku moja córka miała widoczną religię w planie oraz dostała kilka razy wpis „zwolniona” przy religii, musiałam interweniować i ostatecznie udało się tak ustawić dziennik, abym religii nie widziała w planie, ani nie było wpisów „zwolniona”
8) wczoraj na zastępstwo przyszła katechetka; podobno wszyscy nauczyciele mogą uczyć edukacji wczesnoszkolnej oraz
9) na uroczystościach szkolnych związanych z dniem niepodległości, był ksiądz i przemawiał