Poświęcenie tablicy, pomnika JP II i bł. A. Salawy , msza w sanktuarium, uczniowie obecni nagrodzeni plusami z zachowania – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 20.11.2018r. Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieprawiu w związku ze sposobem organizacji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, który wskazuje na brak bezstronności światopoglądowej szkoły publicznej i dyrekcji szkoły oraz promowanie praktyk religijnych odbywających się w ramach jednego wyznania.

Na dzień 10/11 listopada 2018 (sobota/niedziela) w Kalendarzu roku szkolnego 2018/2019 uwzględniono: „Gminne obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości – obecność obowiązkowa.

W komunikatach wysyłanych do rodziców i ich uczniów Szkoła informowała, że oczekuje się 100% frekwencji, a w przypadku nieobecności prosi się o rzetelne usprawiedliwienie. Ponadto uczniom obecnym na obchodach obiecano pozytywną uwagę z zachowania.

Harmonogram obchodów przedstawiał się następująco:

16.00 Poświęcenie tablicy upamiętniającej mieszkańców Sieprawia, którzy zginęli na froncie podczas I Wojny Światowej (cmentarz)

16.15 Poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II i bł. Anieli Salawy

16.30 Msza Św. w Sanktuarium bł. Anieli Salawy

18.00 Program artystyczny „Niepodległość to znaczy wolność” przygotowany przez uczniów (Hala Sportowa)

Praktyka organizowania wydarzeń religijnych przez szkołę narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”,

Obowiązujące akty normatywne wykluczają możliwość włączenia obrzędu o charakterze religijnym do oficjalnego planu pracy szkoły publicznej, jak również promowanie wartości religijnych przez szkołę w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Prawo do wychowywania dziecka w określonej religii, nie może nigdy wykluczać prawa rodzica do wychowywania dziecka w innej lub w żadnej. Warunkiem spełnienia tego prawa jest zachowanie neutralności światopoglądowej placówek publicznych i uwzględnienie racji mniejszości, szczególnie w sytuacji zgłoszenia przez nie jawnego sprzeciwu wobec dyskryminacji. Zasada poszanowania praw mniejszości jest fundamentem państw demokratycznych. W szkole powinna obowiązywać zasada równego traktowania uczniów i niedyskryminowania uczniów ze względu na wyznanie. W opisanej sytuacji szkoła narusza tę zasadę, a przy tym powoduje naruszenie dobra osobistego, jakim jest godność dzieci. Ponadto, warto zauważyć, że rolą szkoły jest zapobieganie dyskryminacji oraz wykluczaniu dzieci nieuczęszczających na lekcje religii.

Osoby należące do innych związków wyznaniowych oraz mniejszość bezwyznaniowa są w tej sytuacji dyskryminowane. Sytuacja ta może również powodować napięcia wśród uczniów i przyczynić się do dyskryminacji w grupach rówieśniczych.

Praktyka organizowania życia szkoły w powyższy sposób jest próbą łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż rzymskokatolicki i brakiem poszanowania wolności wyznawania lub niewyznawania religii. Z związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o poszanowanie przepisów międzynarodowych i krajowych dotyczących swobody wyznania.

Pełna treść pisma:

Pismo do SP Siepraw w sprawie święceń, mszy organizowanych przez szkołę.pdf

W związku z brakiem odpowiedzi na pismo Fundacji ze strony dyrekcji Szkoły Podstawowej w Sieprawiu w dniu 8 stycznia 2019 r. przekazaliśmy wniosek do Kuratorium Oświaty w Krakowie o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Pełna treść pisma:

Pismo do Kuratorium w związku z brakiem odp. dyrekcji.pdf