Uroczyste obchody 100-lecia szkoły w kościele katolickim. Obecność wychowawców i uczniów obowiązkowa? – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 17.10.2019 r. fundacja wysłała pismo do dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, w związku z dyskryminującym sposobem organizowania obchodów 100-lecia szkoły.

Na dzień 18 października 2019 r., w miejsce planowych zajęć dydaktycznych, z okazji jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, zaplanowano obowiązkowy udział uczniów i wychowawców w mszy rzymskokatolickiej. Dni na które zaplanowano uroczystości są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603 z dnia 28.08.2017 r. a pomimo tego, według informacji otrzymanych przez fundację, wychowawcy zostali zobligowani do sprawdzenia listy obecności przed i po mszy.

Pełna treść pisma:

W dniu 25.10.2019 r. wpłynęła odpowiedź od Pani Jolanty Skoczylas, dyrektor szkoły.