Zastępca Prezydenta Radomia odsyła 7-letnich uczniów zapisanych na etykę na zajęcia do innych szkół – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W szkole podstawowej nr 23 w Radomiu, we wrześniu 2019 r. rodzice 7-letnich dzieci, uczniów klas pierwszych wystąpili do szkoły z prośbą o zorganizowanie lekcji etyki w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo. Dyrektor szkoły zwróciła się do organu zarządzającego tą placówką edukacyjną (Urząd Miasta Radomia) o wyrażenie zgody na zorganizowanie w szkole zajęć dla grupy międzyoddziałowej. Pan Karol Semik reprezentujący miasto Radom odmówił i ograniczył wsparcie organu zarządzającego do skierowania zainteresowanych do 3 innych placówek oświatowych, w których są organizowane lekcje etyki, aby tam na własną rękę dopytywali o możliwość dopisania swoich dzieci do listy uczniów uczęszczających na lekcje etyki.

Rodzice uczniów w dniu 16 października 2019 r. odwołali się od decyzji organu zarządzającego m.in. ze względu na fakt, że sprawa dotyczy siedmioletnich dzieci, dla których podróżowanie po mieście Radom, od szkoły do szkoły, byłoby ze zrozumiałych względów niemożliwe.

Ponadto rodzice poprosili fundację o wsparcie. W związku z powyższym w dniu 04.12.2019 r. fundacja zwróciła się z pismem do zastępcy prezydenta miasta Radomia Pana Karola Semika z prośbą o:

– wskazanie czasu realizacji lekcji etyki dla uczniów zapisanych na zajęcia;

– umieszczenie lekcji etyki w szkolnych planach nauczania i w planach uczniów uczęszczających na zajęcia w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkowymi przedmiotami;

– wpisanie do dziennika elektronicznego przedmiotu etyka i ewidencjowanie ocen uczniów zapisanych na zajęcia;

– wskazanie rodzicom, do wiadomości fundacji, w jaki sposób będzie realizowana kwestia odpłatności dowozu uczniów na zajęcia oraz opieki w czasie dojazdu i powrotu z zajęć realizowanych poza szkołą macierzystą uczniów;

– ponowne rozpatrzenie prośby rodziców o zorganizowanie lekcji etyki dla czterech chętnych uczniów w szkole macierzystej, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2015 roku.

Pełna treść pisma:

Pismo zostało przez fundację wysłane do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich.

W sprawie niewłaściwych warunków organizowania etyki w oddziałach międzyszkolnych fundacja zwracała się w listopadzie ubiegłego roku z prośbą o pomoc do Rzecznika Praw Dziecka. W dniu 05.12.2019 r. zwróciliśmy się ponownie z pismem do Rzecznika Praw Dziecka.
Więcej informacji znajdą Państwo w linku poniżej:

https://wolnoscodreligii.pl/2018/11/22/etyka-w-grupach-miedzyszkolnych-prosba-o-wsparcie-do-rzecznika-praw-dziecka-pismo-fundacji/

W dniu 12.12.2019 r. wpłynęło pismo od Dyrektor szkoły, która podejmuje szerokie działania na rzecz zorganizowania lekcji etyki w szkole.

W dniu 20 grudnia wpłynęła odpowiedź od Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia – Karola Semika, który informuje że zajęcia z etyki jednak będą organizowane w szkole macierzystej uczniów. Doprowadzenie do organizacji zajęć z etyki w tej szkole trwało pół roku. Zajęcia rozpoczną się dopiero od drugiego semestru. „Załatwienie” sprawy kosztowało rodziców napisanie wielu pism do dyrekcji szkoły, zastępcy prezydenta Radomia, rzecznika praw obywatelskich i fundacji. Kilka instytucji zajmowało się tą sprawą i wszyscy poświęcili temu niemało godzin. W efekcie determinacja i presja wywierana na urzędy pozwoli uczniom uczęszczać na etykę. Jednak czy ktoś z Państwa wyobraża sobie tego rodzaju problemu przy organizacji zajęć z religii rzymskokatolickiej w szkołach?

Dnia 7 stycznia 2020 r. wpłynęła również odpowiedź z Biura Rzecznika.

Pełna treść pisma:

W dniu 14 stycznia 2020 r. do sprawy odniósł się Rzecznik Praw Dziecka. Dyrektor Zespołu ds. Edukacji i Wychowania Pani Beata Sobocińska formalnie informuje, że z rozporządzenia MEN w sprawie nauki religii nie wynika obowiązek organizacji lekcji dla grupy mniejszej niż 7 uczniów na terenie szkoły. Ponadto zastępca prezydenta Radomia wydał (w grudniu i po trzykrotnej odmowie udzielanej rodzicom od września) stanowisko, że zgadza się na etykę na terenie szkoły dla 6-osobowej grupy 7-latków. Zero zaniepokojenia, komentarza czy wsparcia ze strony Rzecznika.

Pełna treść odpowiedzi RPD: