Rekolekcje obowiązkowe? – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Rekolekcje/jasełka

W dniu 7 stycznia 2020 r. fundacja wysłała pismo do dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzewie w związku z dyskryminującymi praktykami dotyczącymi rekolekcji.

W informacji przekazanej rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego i podpisanej nazwiskiem dyrektor Aleksandry Waksmańskiej nie zostały wskazane konkretne godziny, w których będą odbywać się rekolekcje. Rodzice zostali poinformowani w sposób bardzo ogólny o tym, że rekolekcje odbędą się w dniach 11-13 grudnia w wymiarze 1 h dziennie z przeznaczeniem na spotkanie z rekolekcjonistą oraz dodatkowe 45 minut na wykonanie pracy plastycznej. Ponadto rodzice mogli przeczytać, że obecność na rekolekcjach jest obowiązkowa dla uczniów uczęszczających na lekcje religii rzymskokatolickiej. Należy zauważyć, że jest to wprost naruszenie postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,  a w szczególności dyspozycji z art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.  Uczniowie tej placówki odbierają w praktyce lekcję pogardy dla konstytucji oraz  porządku prawnego  obowiązującego w naszym kraju.    

Należy również zwrócić uwagę na to, że parafia zorganizowała rekolekcje w miejsce obowiązkowych zajęć zapisanych w tygodniowym planie. Podstawowym i priorytetowym zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom dostępu do edukacji, zgodnie z zatwierdzonymi programami nauczania, w odpowiedniej liczbie godzin. Powyższe stanowi jednocześnie realizację zadań publicznych. W tygodniowym planie lekcji szkoła wyznacza ściśle określone godziny zajęć poszczególnych przedmiotów. Zastąpienie lekcji wydarzeniami religijnymi powoduje powstawanie zaległości w nauce dlatego wydarzenia o charakterze religijnym powinny być organizowane w czasie pozalekcyjnym.   

Pełna treść pisma: