Msza w miejsce zajęć dydaktycznych w SP nr 3 w Ząbkach – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 18 września fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, kolejnej już szkoły, w której w miejsce zajęć dydaktycznych proponuje się uczniom udział w mszy rzymskokatolickiej. Praktyka ta narusza godność uczniów i rodziców wyznań innych niż wyznanie rzymskokatolickie lub bezwyznaniowych i nie znajduje uzasadnienia.

W dniu 21.11.2016 r. w odpowiedzi na interpelację nr 268/2016 w sprawie mszy organizowanej przez żoliborskie szkoły Mazowiecki Kurator Oświaty informował dyrektor realizując program wychowawczy, organizując pracę szkoły i planując przedsięwzięcia edukacyjne musi zagwarantować realizację praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania, nie może zmuszać uczniów i nauczycieli do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Ponadto organizacja uczniom wyjść na msze z okazji rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego powinna być prowadzona w porozumieniu z rodzicami (art. 48 ust. 1 Konstytucji RP) i nie może odbywać się kosztem innych zajęć edukacyjnych.

Pełna treść pisma: