Audycja radiowęzłowa o Janie Pawle II zamiast matematyki – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 21.10.2020 r. fundacja zwróciła się z pismem do Pani Agaty Krzek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Stalowej Woli będącym jednocześnie prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie audycji radiowęzłowej na temat życia Jana Pawła II, którą zorganizowano w szkole dla wszystkich uczniów.

W dniu 16 października w czasie obowiązkowych zajęć dydaktycznych wszyscy uczniowie zostali zmuszeni do odsłuchania audycji o Janie Pawle II przygotowanej przez katechetów oraz wyemitowanej w głośnikach szkolnych, które znajdują się zarówno w klasach jak i na korytarzu. Nauczyciele nie mieli możliwości prowadzenia lekcji wpisanych w plany zajęć i zmuszeni zostali do wysłuchania audycji razem z uczniami. Audycja trwała ponad pół godziny. Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika, że audycja miała charakter religijny oraz przedstawiała obraz Jana Pawła II w sposób skrajnie zideologizowany. Ponadto po zakłóconych audycją lekcjach odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II (dla chętnych uczniów, w trakcie przerwy szkolnej), który również był transmitowany za pośrednictwem radiowęzła szkolnego dla wszystkich uczniów również tych, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii rzymskokatolickiej.

Pragniemy zwrócić uwagę, że upamiętnianie postaci Jana Pawła II, jeśli odbywa się w gronie wszystkich uczniów,  powinno opierać się na tym, co w tej osobie łączy wszystkich – niezależnie od ich wyznania i poglądów. W tym wypadku papież powinien być prezentowany ze świeckiego punktu widzenia, z uwzględnieniem wyłącznie głoszonych przez niego wartości uniwersalnych, jak szacunek do drugiego człowieka czy współdziałanie ludzi w ramach demokracji.

Pełna treść pisma: