Niekończąca się rekrutacja na stanowisko nauczyciela etyki w SP nr 42 w W-wie. Uczniowie starszych klas pozbawieni dostępu do lekcji z tego przedmiotu – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 25 lutego fundacja skierowała pismo do dyrekcji szkoły podstawowej nr 42 w Warszawie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji w sprawie lekcji etyki.

W dniu 08.03.2021 r. fundacja otrzymała odpowiedź, w której zostaliśmy poinformowani, że szkoła otrzymała oświadczenia od rodziców wskazujące na ich życzenie udziału dzieci w lekcjach etyki, jednak lekcje nie zostały zorganizowane z powodu braku nauczyciela. Dyrektor szkoły nie udzieliła odpowiedzi na pytanie, o to w jaki sposób i z jakim rezultatem rozstrzygnięto rekrutację nauczyciela etyki prowadzoną od 2018 roku do dziś.

W związku z otrzymanymi informacjami, w odpowiedzi na dyskryminujący sposób organizowania lekcji etyki dla starszych uczniów oraz działania dyrektora wskazujące na nieprzestrzeganie prawa oświatowego, w imię poszanowania fundamentalnej zasady państwa demokratycznego tj. ochrony praw mniejszości i równości obywateli wobec prawa, zwróciliśmy się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Biura Edukacji m. st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie stosownych działań i doprowadzenie do zorganizowania lekcji etyki dla chętnych uczniów.

W dniu 19 marca wpłynęło pismo z Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32.

Nasza interwencja kończy się sukcesem, lekcje etyki w SP nr 42 w Warszawie zostaną zorganizowane. Dnia 22 marca wpłynęła odpowiedź od Pani Małgorzaty Kwiatkowskiej, Burmistrz Dzielnicy Targówek, która informuje fundację, że zajęcia z etyki dla klas IV – VIII (8 oświadczeń o woli uczestnictwa przyjętych przez dyrekcję szkoły we wrześniu 2020 (!)) zostaną zorganizowane od 22 marca 2021 r.

Jednocześnie Pani Burmistrz zaprzecza, że w szkole organizowano lekcje etyki w sposób dyskryminujący, gdyż nie jest winą dyrekcji szkoły, że rekrutacja nauczyciela etyki, która trwa od 2018 r. wciąż kończy się niepowodzeniem. Kto by się spodziewał, że w stolicy kraju tak trudno o nauczyciela etyki? Jednocześnie Pani Burmistrz pozostaje obojętna wobec faktu, że dyrektor szkoły nie udzieliła fundacji informacji w sprawie ilości zebranych ofert od kandydatów w okresie od 2018 r. gdyż jak twierdzi szkoła „nie prowadzi ewidencji zgłoszeń”. Ponadto dyrektor szkoły wprost nie przestrzegała zapisów rozporządzenia dotyczącego nauki religii, które nakazuje szkole organizowanie lekcji etyki. Brak jest w ustawie zwolnień z tego nakazu z powodu niezakończonych procesów rekrutacyjnych nauczycieli, szczególnie tych trwających 3 lata (albo dłużej).