Nie dajemy wiary. Dajemy wolność. – jubileuszowa kampania społeczna fundacji

Aktualności Historia Fundacji Kampanie Billboardowe

W 2021 roku mija dziesięć lat, od kiedy Fundacja Wolność od Religii rozpoczęła swoją działalność na rzecz realnego rozdziału kościoła od państwa w Polsce i walkę o prawo obywateli do samostanowienia w kwestii wiary oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niewierzących.

1 kwietnia 2021 roku otwieramy kampanię outdoorową Nie dajemy wiary. Dajemy wolność. W wybranych miastach Polski zaplanowaliśmy łącznie 124 nośniki cyfrowe mało i wielkopowierzchniowe oraz citylighty w 8 miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Lublinie i Tczewie.

Fundacja Wolność od Religii jest organizacją pożytku publicznego, część ubiegłorocznych środków pozyskanych z 1% przeznaczyliśmy na kampanię, reszta jej budżetu pochodzi z darowizn od osób prywatnych.

Uzupełnieniem działań w przestrzeni publicznej jest kampania w mediach społecznościowych i szerzej – w internecie.

W jubileuszowej kampanii chcemy powrócić do prostoty pierwszej ogólnopolskiej akcji billboardowej. Nie zabijam. Nie kradnę. Nie wierzę. Tym razem użyliśmy potocznego sformułowania „nie dajemy wiary” w nowym kontekście. „Wolność, która jest zapisana w nazwie fundacji to coś więcej niż często przypisywana nam przez oponentów ‘walka z kościołem’ – mówi Dorota Wójcik, prezeska Fundacji Wolność od Religii – „Punkt ciężkości jest zupełnie gdzie indziej – walczymy o prawo obywateli Rzeczpospolitej do wolności wyznania, wolności słowa. Negować naszą działalność mogą tylko ci, dla których wolność nie jest fundamentalną wartością człowieka.”

Fundacja przypomina w swojej kampanii, że bez wolności światopoglądowej, wolność zapisana w polskiej Konstytucji nie jest realnie zagwarantowana. Wiara jest kwestią prywatną, indywidualną. Wiara jednych nie może decydować o losie innych, nawet jeśli ci pierwsi są u władzy. 

Wiosenna kampania podsumowuje 10 lat działalności fundacji Wolność od Religii. Od dekady zajmujemy się wspieraniem osób dyskryminowanych, jedną z takich osób jest Pani Grażyna Juszczyk – nauczycielka matematyki z Krapkowic szykanowana w miejscu pracy za zdjęcie krzyża w pokoju nauczycielskim. Podejmujemy działania w odpowiedzi na praktyki o charakterze wymuszania jednomyślności światopoglądowej, a szczególnie wrażliwym obszarem jest w Polsce szkolnictwo, gdzie nieustannie spotykamy się z szeregiem działań o znamionach wykluczenia, indoktrynacji i łamania wolności sumienia. Od 2014 roku realizujemy projekt Równość w Szkole, który między innymi propaguje nauczanie etyki i działa interwencyjnie na przejawy nękania uczniów i uczennic z powodu nieuczęszczania na religię.

Ponadto uczestnicząc lub współorganizując doroczne Dni Świeckości i Dni Ateizmu budujemy wspólnotę osób, którzy reprezentują światopogląd świecki i ateistyczny.

Długoterminowe projekty pokazują, że najważniejsza jest ta praca, której „nie widać”. Rozmowy z osobami pokrzywdzonymi, interwencje w samorządach i szkołach, które łamią prawa obywateli, obywatelek, uczennic i uczniów, pomoc w przeprowadzeniu apostazji, czy świeckiego pogrzebu.

„Liczba świadectw poniżania, przemocy symbolicznej czy wykluczania jest ogromna. Osoby w urzędach czy to publicznych czy kościelnych jeszcze podsycają społeczny ostracyzm. Sytuacje te nie dotyczą tylko przysłowiowych „małych miasteczek”, z roku na rok, przy obecnych rządach w Polsce przybywa pracy dla fundacji.” – podsumowuje Dorota Wójcik.

10 lat działalności Fundacji Wolność od Religii można dokładnie prześledzić na oficjalnej stronie organizacji (www.wolnoscodreligii.pl), gdzie znajdują się coroczne sprawozdania merytoryczne, a także na bieżąco umieszczane są informacje o kolejnych działaniach i podejmowanych sprawach.

Kontakt do Fundacji: fundacja.wor@gmail.com, tel.: 690 800 778