Wszyscy uczniowie „z automatu” uczestniczą w religii, szkoła wymaga „wypisania” dziecka z zajęć – interwencja fundacji w SP w Niepołomicach

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 17 sierpnia 2021 r. fundacja wysłała pismo interwencyjne do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Niepołomicach, z powodu zbierania oświadczeń o nieuczęszczaniu na lekcje religii (oświadczeń negatywnych).

Nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji) wskazujących, że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę,  lub też przedkładanie rodzicom wzorów oświadczeń, które preferują wybór zajęć z jakiejkolwiek religii lub z etyki. Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może bowiem naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania, a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.