Raport z badania ankietowego Mapa (nie)równości w Szkole, prowadzonego przez fundację w ramach programu Równość w Szkole – działania na rzecz praw mniejszości bezwyznaniowej

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Rekolekcje/jasełka Religia w przedszkolu Religia/etyka w szkole

Zapraszamy do zapoznania się z raportem fundacji z badania ankietowego przeprowadzonego w ramach programu Równość w Szkole – działania na rzecz praw mniejszości bezwyznaniowej. Badanie Mapa (nie)równości w Szkole jest dostępne na stronie internetowej naszego programu Równość w Szkole. Mapa powstała w celu pokazania skali naruszeń wolności sumienia w szkołach i przedszkolach publicznych w Polsce.

Link do raportu: https://rownoscwszkole.pl/images/mapa/mapa-nierownosci-w-szkole-2022.pdf

Badanie Mapa (nie)równości w Szkole jest dostępne na stronie internetowej programu Równość w Szkole pod adresem https://rownoscwszkole.pl/mapa/.

Interaktywna mapa do zgłaszania nadużyć w przedszkolach i szkołach publicznych to narzędzie, które umożliwia monitoring i zbieranie informacji o sytuacji w szkolnictwie, w obszarze istotnym dla realizacji misji Fundacji Wolność od Religii, podejmującej działania w odpowiedzi na praktyki o charakterze wymuszania jednomyślności światopoglądowej w systemie edukacji publicznej czy też w odpowiedzi na działania o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości.

Narzędzie zostało uruchomione oraz pierwsze wpisy użytkowników zostały odnotowane w ostatnim tygodniu marca 2021. Niniejszy raport podsumowuje pierwszy rok funkcjonowania mapy (stan na koniec marca 2022), ankieta natomiast pozostaje aktywna, w dalszym ciągu można dokonywać wpisów oraz zapoznawać się na bieżąco ze zgłoszeniami nieprawidłowości w szkołach i przedszkolach publicznych.

Nieprawidłowości, które można zgłaszać w ramach Mapy (nie)równości w szkole są podzielone na cztery kategorie:

1. Nieprawidłowości w organizacji lekcji religii i etyki w szkołach i przedszkolach, ta kategoria zawiera siedem podkategorii;
2. Msze, rekolekcje, parareligijne imprezy szkolne np. apele z okazji dni papieskich, tu wyznaczone są trzy podkategorie;
3. Przemoc symboliczna i wartości szkoły również z trzema podkategoriami oraz 4. Inne (np. bezprawne zapisy w statutach i dokumentach szkolnych).

Do końca marca 2022 r. dokonano za pomocą Mapy (nie)równości w szkole łącznie 1981 zgłoszeń nieprawidłowości.

W ramach projektu „Równość w Szkole” wprowadziliśmy również pilotażowy program reagowania na zgłoszenia szkolnych nieprawidłowości w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim oraz zachodnio-pomorskim. W okresie od listopada 2021 r. do marca 2022 r. zatrudniony przez fundację prawnik skontaktował się z ponad setką szkół publicznych. Dyrektorzy szkół otrzymali korespondencję elektroniczną dotyczącą prawdopodobnego łamania w ich placówkach zasady neutralności światopoglądowej i przepisów oświatowych. W opinii naszego prawnika dominującą reakcją jest próba ignorowania przedstawionych zarzutów. W przypadku nawiązania korespondencji z dyrekcjami szkół oraz rozmów telefonicznych najczęściej spotykamy się z postawą zaprzeczania istnienia problemu, a po przejściu do analizy konkretnych sytuacji i przepisów zazwyczaj dochodzi do tłumaczenia się bądź zwyczajami szkoły bądź też programem nauczania lub zaleceniami kuratoriów czy interpretacjami MEN. Niestety tylko zdecydowana mniejszość szkół, z którymi się skontaktowaliśmy – dosłownie kilka, zareagowała wzorowo, to znaczy złożyła obietnicę poprawy sytuacji, w tym wdrożenia nowych zasad w szkole. Wstępny wniosek z dziesiątków kontaktów wskazuje na słabą znajomość przepisów dotyczących materii projektu u dyrektorów szkół oraz obawę przed reakcjami władz oświatowych na ewentualne wdrożenie w szkołach zasad realnie niedyskryminujących uczniów nieuczęszczających na religię.

Publikacje prasowe dot. raportu:

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,28428469,szkoly-dyskryminuja-uczniow-niezapisanych-na-religie-w-czolowce.html?fbclid=IwAR3zwj0riNfLMMSK5Pd5lbmvtP1y9wfUjqRm9qsvleV3ctXlhOPaL3aRP8Q

https://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/dyskryminacja-uczniow-niezapisanych-na-religie-raport/h09rbbv,2b83378a

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,28443435,w-szkole-w-starogardzie-gdanskim-rok-szkolny-zaczyna-sie-jak.html

Fakty po Mitach nr 18 (86) 6-12.05.2022