Wniosek fundacji o zdjęcie krzyża ze ściany auli wykładowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Aktualności Działania Szkolnictwo Wyższe

W dniu 19.07.2022 r. wpłynęła odpowiedź na pismo fundacji.

W dniu 26 lipca fundacja wysłała odpowiedź na przesłane pismo, przekazane również do wiadomości Rady Naukowej IFJ PAN oraz Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników.

W dniu 29 lipca 2022 r. wpłynęła odpowiedź na drugie pismo fundacji.

W dniu 5 sierpnia 2022 r. wpłynęło pismo o treści jak niżej.