Fundacja uruchamia bezpłatną infolinię dla osób oskarżonych lub podejrzanych z art. 196 KK

196kk Aktualności Działania

Prasa o nas:

„Jak podaje Fundacja Wolność od Religii, w ostatnich latach widać wzrost postępowań z art. 196. Kodeksu karnego. – W roku 2020 było ich 130, podczas gdy jeszcze kilka lat wcześniej blisko trzy razy mniej – mówi Dorota Wójcik, prezeska fundacji.
W opinii Wójcik wzrost liczby spraw z artykułu 196 Kk. nie wynika z faktu, że katolicy są atakowani częściej niż wcześniej. Rzecz natomiast w tym, jej zdaniem, że częściej policja czy prokuratura wszczynają tego typu postępowania. – W ostatnich latach w Polsce obserwujemy m.in. bardzo silne wsparcie organizacji ultrakatolickich i fundamentalistycznych. Jest choćby Ordo Iuris, które z zapałem śledzi przypadki potencjalnej obrazy uczuć religijnych i wspiera z pełnym zaangażowaniem osoby występujące w takich sprawach w roli oskarżycieli w sądach – mówi Wójcik. 

Chcielibyśmy stworzyć przeciwwagę dla takich organizacji jak Ordo Iuris. Chcemy, aby w przestrzeni publicznej była jasność, że nie musimy się bać, nie musimy się ograniczać. Powinniśmy twardo bronić tego, że chcemy żyć w państwie demokratycznym, wolnym, niewyznaniowym – mówi dalej Wójcik.”

Więcej:

https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185052,30027810,chcemy-zyc-w-panstwie-wolnym-i-niewyznanionym-policja-i-prokuratura.html?fbclid=IwAR2lsKBe7VdyN5pA4wiflpCFHE371pYIEDH7DVxNcXBSGLueK2OrbT0uaH8

„Mec. Marcin Pawelec-Jakowiecki, adwokat współpracujący z Fundacją Wolność od Religii: W ramach fundacji, razem z prezeską Dorotą Wójcik postanowiliśmy rozpocząć poradnictwo prawne w szczególnym zakresie spraw. Chodzi tu nie tylko o obrazę uczuć religijnych, ale także o wszelkie wykroczenia i przestępstwa związane z wolnością sumienia i wyznania, choćby dyskryminację z powodu bezwyznaniowości czy złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego. Wspólnie z Fundacją Wolność od Religii doszliśmy do przekonania, iż musi istnieć podmiot, który będzie udzielał profesjonalnej pomocy prawnej osobom, którym stawia się absurdalne zarzuty powiązane ze sferą wolności sumienia i wyznania – w szczególności w warunkach udziału w debacie publicznej lub w kontekście twórczości artystycznej. Te osoby wielokrotnie otaczane są lokalnym ostracyzmem, hejtem. Fundacja Wolność od Religii od 1 sierpnia uruchamia telefon pomocowy. Będzie służył tym, którzy mogą być poddani represjom prawnym w związku z korzystaniem z wolności słowa lub wolności ekspresji artystycznej.”

Więcej:

https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,30025932,jak-przezyc-w-kraju-chroniacym-uczucia-religijne-powstaje-infolinia.html?fbclid=IwAR2mNFQ4J4uPikpksQaJMk4jgLPdG9yV1-6va_Pkgver2gt58x3mlnqAdSg