Kaplica na Uczelni Łazarskiego – kto sfinansował i ile to kosztuje? Pytamy w trybie dostępu do informacji publicznej

Aktualności Działania Miejsce pracy Szkolnictwo Wyższe

W dniu 12 października 2023 r. wpłynęła odpowiedź o następującej treści: