Postępowanie z udziałem przedstawiciela fundacji w sprawie o występek z art. 196 kk (tzw. obraza uczuć religijnych), w związku z zestawieniem wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą – symbolem osób LGBT”

196kk Aktualności Działania

Fundacja Wolność od Religii zgłosiła swój udział w postępowaniu, prowadzonym w sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym w Częstochowie. W sprawie tej rozpatrywany jest występek z art. 196 kodeksu karnego (tzw. obraza uczuć religijnych), do której dojść miało w związku z zestawieniem wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą – symbolem osób LGBT+.

W najbliższym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie ma odbyć się posiedzenie, w którym brać będzie udział przedstawiciel Fundacji Wolność od Religii, adwokat Marcin Pawelec-Jakowiecki, który wcześniej złożył w tej sprawie opinię Przyjaciela Sądu, wskazując m.in., iż:

  1. profanacja i bluźnierstwo nie są tożsame z występkiem z art. 196 kodeku karnego, normy religijne nie są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu znamion przestępstwa;
  2. tęcza, symbol osób LGBT+, nie niesie za sobą żadnych wulgarnych i nieakceptowalnych prawnokarnie treści. Jest synonimem pluralizmu, poszanowania różnorodności, przyrodzonej godności i równości wobec prawa. Jej zestawienie z jakimkolwiek przedmiotem czci religijnej, nie stanowi znieważenia w ujęciu art. 196 kodeksu karnego;
  3. nadmierna lub nieuzasadniona reakcja prawnokarna w stanach faktycznych, w których zastosowanie może znaleźć inne, określone obowiązującymi przepisami prawa dochodzenie ochrony naruszonych praw i wolności, może skutkować wywołaniem efektu mrożącego (paraliżu debaty publicznej), tym bardziej w przypadku, gdy istotą sporu są wolności chronione na gruncie konstytucyjnym i międzynarodowym.

Będziemy Was informowali o dalszych losach postępowania!

W dniu 25 października posiedzenie nie odbyło się z przyczyn formalnych. Nowy termin to 24 stycznia 2024 r.

Ale mamy pamiątkowe zdjęcia 🙂