W dniu 24 stycznia 2024 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie umorzył postępowanie karne, prowadzone w sprawie z art. 196 kk – obrazę uczuć religijnych. Robert Bąkiewicz przegrał.

196kk Aktualności Działania

W dniu 24 stycznia 2024 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie umorzył postępowanie karne, prowadzone przeciwko dwóm osobom w sprawie o występek z art. 196 kodeksu karnego – obrazę uczuć religijnych.

Podczas Marszu Równości w Częstochowie w 2021 r. miało dojść do publicznego eksponowania wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, zmodyfikowanego o tęczową aureolę – symbol osób LGBT+.

Sąd uznał, iż zaistniała konieczność skierowania sprawy na posiedzenie przed otwarciem przewodu sądowego (zanim nawet został odczytany akt oskarżenia), wynikająca z potrzeby rozważenia umorzenia postępowania, co zresztą nastąpiło. Podstawą umorzenia był art. 17 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, co oznacza, że zachowanie oskarżonych nie zawierało znamion czynu zabronionego. W tym przypadku mowa była o braku znamion strony przedmiotowej i podmiotowej (zachowanie oskarżonych nie stanowiło znieważenia w ujęciu art. 196 kodeksu karnego, stan obrazy uczuć religijnych u „pokrzywdzonych” nie zaistniał”).

Fundacja Wolność od Religii wspiera osoby niesłusznie oskarżane w sprawach karnych, gdzie mowa o potencjalnej odpowiedzialności karnej za występki skierowane przeciwko wolności sumienia i wyznania.

W tym postępowaniu Fundacja Wolność od Religii działa jako strona społeczna, jej przedstawiciel przygotował opinię amicus curiae (opinię przyjaciela sądu), był też obecny na posiedzeniu i wygłosił ustne stanowisko, wskazujące na rzecz dla Nas oczywistą – tęcza nie obraża.

Postanowienie to, uwzględniając ustne motywy, wskazane na posiedzeniu, poczytujemy za skuteczną interwencję fundacji.

Słowem przypomnienia, postanowienie jest nieprawomocne, prokuratura i „pokrzywdzeni” mogą wnosić na nie zażalenie.

Wśród pokrzywdzonych jest zaś nikt inny, jak Robert Bąkiewicz. We własnej osobie.