Szkoła kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości oraz umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej uczniów poprzez organizowanie uroczystości z okazji świąt kościelnych – niewłaściwe zapisy Statutu w SP nr 35 w Tychach

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 12 stycznia 2024 r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach będące jednocześnie wnioskiem o uchylenie nieprawidłowych zapisów statutu szkoły.

W dniu 1 lutego 2024 r. wpłynęła odpowiedź Pani Hanny Rabczyńskiej, Dyrektor Szkoły. Pani dyrektor informuje fundację, że „rozpoczęła procedurę zmiany statutu, mającą na celu zastąpienie wskazanych zapisów bardziej uniwersalnymi, odwołującymi się do uniwersalnych zasad i wartości. Treść statutu zostanie dostosowana bezpośrednio do preambuły i sformułowań użytych w Prawie oświatowym.”

Linki:

https://sp35tychy.edu.pl/2023/06/23/uroczysta-akademia-z-okazji-swieta-patronki-naszej-szkoly-matki-teresy-z-kalkuty/

https://sp35tychy.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/STATUT-SP-35-2021.pdf

   https://sp35tychy.edu.pl/2023/06/13/wycieczka-do-panteonu-gornoslaskiego-i-katowickiej-katedry/

https://sp35tychy.edu.pl/2023/10/26/duchowy-prezent-roze-rozancowe-uczniow-za-nauczycieli/

https://sp35tychy.edu.pl/2023/10/26/obchody-dnia-papieskiego/