Pismo fundacji do Ministry ds. Równości w sprawie wsparcia zmian prawnych, które zapewnią równość wobec prawa dla osób bezwyznaniowych i zapobiegną praktykom dyskryminacyjnym

Aktualności Działania Eventy Praktyki religijne w szkole Rekolekcje/jasełka Religia/etyka w szkole

W dniu 29 lutego 2024 r. fundacja wysłała pismo do Ministry Równości z wnioskiem w wsparcie zmian ustawowych, które przyczynią się do zmniejszenia nierówności i dyskryminacji w sposobie traktowania osób niewierzących w Polsce.

Z perspektywy naszej fundacji szkolnictwo choć  kluczowe, bo codziennie zwracają się do nas o pomoc rodzicie, uczniowie i nauczyciele jest jedną z wielu sfer, gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka. W Polsce nierówność osób bezwyznaniowych wpisana jest do wielu uprzywilejowujących osoby i instytucje religijne aktów prawnych, a także jest wpisana w sposób funkcjonowania wielu publicznych instytucji. Nie tylko publiczne przedszkola i szkoły, zdarza się, funkcjonują jakby były prywatnymi instytucjami wyznaniowymi lub są całkowicie zawłaszczane, jak w gminie Wilkowice, gdzie aktualnie interweniujemy i gdzie likwidowane ma być publiczne przedszkole po to, by w jego miejscu powstało katolickie przedszkole prowadzone przez wyznaniową fundację.

            Nierówność spotyka osoby bezwyznaniowe w publicznych przychodniach, szpitalach i na cmentarzach, we wszystkich właściwie kluczowych sferach życia. Są takie sfery, gdzie państwo właściwie abdykowało na rzecz instytucji religijnych, jednocześnie pozostawiając instytucje niejako poza kontrolą np. domy opieki, edukacja i opieka nad osobami niewidomymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, adopcja dzieci, wsparcie osób w chorobie alkoholowej i wiele innych, gdzie osoby potrzebujące, jeśli chcą skorzystać z pomocy, narażone są co najmniej na indoktrynację religijną. Powstanie Ministerstwa Równości budzi naszą nadzieję, że sfery nierówności dotykające osoby bezwyznaniowe zostaną dostrzeżone oraz spotkają się z adekwatną reakcją.


Zestaw postulatów naprawczych w linku: