Fundacja uruchamia bezpłatną infolinię dla osób oskarżonych lub podejrzanych z art. 196 KK

196kk Aktualności Działania

Aktualizacja postu z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Aktualizujemy informacje, dotyczące poradnictwa prawnego m.in. w zakresie przestępstwa ograniczania w prawach ze względu na bezwyznaniowość (art. 196 kodeksu karnego), kwestii prawnych dotyczących procedury apostazji, dyskryminacji ze względu na bezwyznaniowość, jak również pomocy prawnej dla osób podejrzanych i oskarżanych w sprawach o przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 k.k.)!

Zapraszamy do kontaktowania się z prawnikiem także za pośrednictwem poczty elektronicznej: 196kkpomocprawna@gmail.com

Przedstawiamy także REGULAMIN POMOCY PRAWNEJ, udzielanej przez Fundację Wolność od Religii we wskazanym powyżej zakresie.

PORADNICTWO PRAWNE FUNDACJI WOLNOŚĆ OD RELIGII 

POMOC PRAWNA FUNDACJI WOLNOŚĆ OD RELIGII MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONA:

 1. poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: 196kkpomocprawna@gmail.com
 2. poprzez rozmowę telefoniczną (nr tel.731 300 177)

Pomoc prawna realizowana jest w sprawach związanych z naruszeniem neutralności państwa w sprawach religii i przekonań lub dyskryminacją na tle bezwyznaniowości.

Przykładowo:

 1. znieważono Ciebie lub grupę osób z powodu bezwyznaniowości
 2. ktoś ogranicza Twoje prawa z powodu bezwyznaniowości
 3. jesteś podejrzanym lub oskarżonym w sprawie o obrazę uczuć religijnych, podczas gdy korzystałeś z wolności słowa lub z wolności ekspresji artystycznej
 4. chcesz zareagować na przypadek nawoływania do nienawiści ze względu na bezwyznaniowość
 5. chcesz uzyskać poradę prawną w sprawie dotyczącej stosowania przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby lub grupy osób z powodu bezwyznaniowości
 6. odmówiono Tobie przeprowadzenia apostazji
 7. zastanawiasz się, czy przygotowana przez Ciebie satyryczna grafika może obrażać czyjeś uczucia religijne
 8. uważasz, iż odbywające się nieopodal praktyki religijne (msze, procesje) naruszają normy dźwiękowe skutkują utrudnieniem bądź tamowaniem ruchu
 9. zaistniał przypadek dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na bezwyznaniowość
 10. ktoś narusza Twoje dobra osobiste na terenie zakładu pracy z powodu bezwyznaniowości
 11. czujesz się ofiarą mobbingu z powodu Twojej bezwyznaniowości
 12. rozwiązano stosunek pracy z powodu Twojej bezwyznaniowości
 13. jesteś zmuszany do praktyk religijnych w miejscu pracy

REGULAMIN POMOCY PRAWNEJ FUNDACJI WOLNOŚĆ OD RELIGII

Pomoc prawna udzielana jest w formie poradnictwa prawnego tylko w zakresie spraw związanych z bezwyznaniowością lub naruszeniem zasady neutralności państwa w sprawach religii i przekonań.

Dopuszczalność udzielenia porady prawnej każdorazowo podlega indywidualnej ocenie prawnika.

Przekazanie informacji nieprawdziwych lub niepełnych może skutkować nieobjęciem sprawy pomocą prawną.

W wybranych sprawach fundacja może, za uprzednią zgodą osoby zwracającej się po pomoc prawną, włączyć się do postępowania na zasadach przysługujących organizacji społecznej (w sytuacji gdy jest to prawnie dopuszczalne) lub sporządzić dla sądu opinię prawną (tzw. opinię przyjaciela sądu). W takich sytuacjach fundacja występuje wyłącznie jako organizacja społeczna i nie reprezentuje osoby zwracającej się po pomoc prawną.

Udzielana pomoc prawna jest bezpłatna.

Fundacja może publikować zanonimizowane statystyki spraw obsługiwanych w ramach pomocy prawnej.

Prasa o nas:

„Jak podaje Fundacja Wolność od Religii, w ostatnich latach widać wzrost postępowań z art. 196. Kodeksu karnego. – W roku 2020 było ich 130, podczas gdy jeszcze kilka lat wcześniej blisko trzy razy mniej – mówi Dorota Wójcik, prezeska fundacji.
W opinii Wójcik wzrost liczby spraw z artykułu 196 Kk. nie wynika z faktu, że katolicy są atakowani częściej niż wcześniej. Rzecz natomiast w tym, jej zdaniem, że częściej policja czy prokuratura wszczynają tego typu postępowania. – W ostatnich latach w Polsce obserwujemy m.in. bardzo silne wsparcie organizacji ultrakatolickich i fundamentalistycznych. Jest choćby Ordo Iuris, które z zapałem śledzi przypadki potencjalnej obrazy uczuć religijnych i wspiera z pełnym zaangażowaniem osoby występujące w takich sprawach w roli oskarżycieli w sądach – mówi Wójcik. 

Chcielibyśmy stworzyć przeciwwagę dla takich organizacji jak Ordo Iuris. Chcemy, aby w przestrzeni publicznej była jasność, że nie musimy się bać, nie musimy się ograniczać. Powinniśmy twardo bronić tego, że chcemy żyć w państwie demokratycznym, wolnym, niewyznaniowym – mówi dalej Wójcik.”

Więcej:

https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185052,30027810,chcemy-zyc-w-panstwie-wolnym-i-niewyznanionym-policja-i-prokuratura.html?fbclid=IwAR2lsKBe7VdyN5pA4wiflpCFHE371pYIEDH7DVxNcXBSGLueK2OrbT0uaH8

„Mec. Marcin Pawelec-Jakowiecki, adwokat współpracujący z Fundacją Wolność od Religii: W ramach fundacji, razem z prezeską Dorotą Wójcik postanowiliśmy rozpocząć poradnictwo prawne w szczególnym zakresie spraw. Chodzi tu nie tylko o obrazę uczuć religijnych, ale także o wszelkie wykroczenia i przestępstwa związane z wolnością sumienia i wyznania, choćby dyskryminację z powodu bezwyznaniowości czy złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego. Wspólnie z Fundacją Wolność od Religii doszliśmy do przekonania, iż musi istnieć podmiot, który będzie udzielał profesjonalnej pomocy prawnej osobom, którym stawia się absurdalne zarzuty powiązane ze sferą wolności sumienia i wyznania – w szczególności w warunkach udziału w debacie publicznej lub w kontekście twórczości artystycznej. Te osoby wielokrotnie otaczane są lokalnym ostracyzmem, hejtem. Fundacja Wolność od Religii od 1 sierpnia uruchamia telefon pomocowy. Będzie służył tym, którzy mogą być poddani represjom prawnym w związku z korzystaniem z wolności słowa lub wolności ekspresji artystycznej.”

Więcej:

https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,30025932,jak-przezyc-w-kraju-chroniacym-uczucia-religijne-powstaje-infolinia.html?fbclid=IwAR2mNFQ4J4uPikpksQaJMk4jgLPdG9yV1-6va_Pkgver2gt58x3mlnqAdSg