Wniosek fundacji do Dolnośląskiej Kurator Oświaty oraz Ministry Oświaty o wykładnię prawa w obszarze organizacji rekolekcji

Aktualności Działania Rekolekcje/jasełka

W dniu 24 kwietnia 2024 r. fundacja wysłała pismo do Pani Ewy Skrzywanek, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, do wiadomości Pani Barbary Nowackiej, Ministry Edukacji oraz Pana Macieja Awiżenia, Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytania fundacji związane z organizacją rekolekcji.