Strażacy wieszają baner „Witaj Jezu Ukochany” nad głównym wejściem do kościoła katolickiego w Krakowie Bieżanowie. Pytamy dowódcę JSP o to kto wydał im takie polecenie?

Aktualności Działania Policja-Wojsko Przestrzeń publiczna

W dniu 14 maja 2024 r. zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie działań prowadzonych przez strażaków PSP w Krakowie Bieżanowie tj. zawieszania baneru z hasłem „Witaj Jezu Ukochany” nad wejściem głównym do kościoła rzymskokatolickiego. Fundacja może dostarczyć zdjęcie z prowadzonych prac.

Chcemy przypomnieć, iż władze instytucji publicznych zgodnie z art. 25, ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski: Władze publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej gwarantują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Pragniemy również podkreślić, iż Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w art. 1 jasno określa rolę zarówno Państwa jak i jego służb: „Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego”.

Pełna treść pisma: