Na j. polskim prawie jak na religii- interwencja fundacji w sprawie książki ks. J.Twardowskiego

Aktualności Działania Podręczniki

W dniu 26.10.2015 w liście do Minister Edukacji Narodowej fundacja zwróciła się z prośbą o podjęcie działań zapobiegających dyskryminacji dzieci rodziców należących do mniejszości bezwyznaniowej. W wielu publicznych szkołach podstawowych na liście lektur dla klas III znajduje się książka „Patyki i Patyczaki” autorstwa ks. Jana Twardowskiego. Książka ta ma charakter konfesyjny, a treści w niej zawarte krzywdzą dzieci rodziców należących do mniejszości bezwyznaniowej i umacniają stereotypy.

Pełna treść pisma:

Pismo do MEN w spr. Patyki i Patyczaki.pdf

W odpowiedzi MEN informuje, iż w podstawie programowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej nie ma książki „Patyki i patyczaki” ks. Jana Twardowskiego. Dla klas I-III szkoły podstawowej nie wskazuje się w podstawie programowej jakichkolwiek tytułów, pozostawiając wybór nauczycielowi.

W związku z powyższym fundacja doradza rodzicom, wyrażenie bezpośredniego sprzeciwu do wychowawcy wobec wyboru książki „Patyki i patyczaki” ks. Jana Twardowskiego jako lektury.

Pełna treść pisma MEN z dn. 04.11.2015:

Skan pisma z MEN.pdf

patyki i patyczki 001

patyki i patyczki 002