Religia obowiązkowa, szkoła żąda rezygnacji na piśmie – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Dnia 16.09.2016 Fundacja Wolność od Religii w ramach kampanii społecznej prowadzonej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego wysłała pismo, w którym pragniemy zwrócić uwagę Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 30 w Łodzi na zapisy zawarte w Statucie placówki, opisujące praktykę organizowania lekcji religii.

Zgodnie z treścią Statutu, Rozdział VI „Uczniowie szkoły” §28 ust. 7   Religia jest obowiązkowym zajęciem edukacyjnym dla uczniów, których rodzice nie zgłosili z początkiem roku szkolnego do dyrektora szkoły pisemnej informacji o rezygnacji z posyłania dziecka na te zajęcia.

Pełna treść pisma:

Pismo do SP 30 w Łodzi statut religia obowiązkowa.pdf

W dniu 26.09.2016 r. wpłynęła odpowiedź od Dyrektor szkoły, mgr inż. Katarzyny Paluszewskiej-Jurkiewicz. Pełna treść pisma:

Odp. ze SP nr 30 łódź religia obowiązkowa aneks.pdf

W dniu 17.10.2016 r. fundacja ponownie wysłała pismo do Dyrektor szkoły, w sprawie zapisów statutu Szkoły Podstawowej nr 30 w Łodzi. Zwracamy się do Pani Dyrektor szkoły, a więc osoby odpowiedzialnej za udostępnianie informacji publicznych, z wnioskiem o zamieszczenie na stronie internetowej http://www.bip.sp30lodz.wikom.pl, jak również na „zwykłej” stronie internetowej Szkoły (http://www.sp30lodz.wikom.pl/) treści statutu w jego ujednoliconym brzmieniu. Mając bowiem na względzie spoczywający na dyrektorze szkoły obowiązek udostępniania aktualnych informacji publicznych, zasadne jest, w ocenie Fundacji, opracowanie i publikacja ujednoliconego tekstu statutu szkoły.

Pełna treść pisma:

Pismo 2 do SP nr 30 w sprawie religii obowiązkowej.pdf

 

Linki do artykułów prasowych w powyższej sprawie:

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,20735052,religia-obowiazkowa-taki-zapis-byl-w-statucie-jednej-z-lodzkich.html

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,20798470,po-naszym-tekscie-lodz-sprawdzi-statuty-wszystkich-szkol-bedzie.html

http://natemat.pl/191891,audyt-w-lodzkich-szkolach-beda-sprawdzac-czy-religia-jest-przedmiotem-obowiazkowym-czy-fakultatywnym