Wniosek fundacji do RPO w sprawie wymuszania obecności w szkole pełnoletnich uczniów, nie uczęszczających na zajęcia religii rzymskokatolickiej, w czasie gdy te dodatkowe zajęcia odbywają się w bloku zajęć obowiązkowych

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 21 grudnia 2022 r. fundacja wysłała pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjęcie działań zapobiegających ograniczaniu wolności osobistej obywateli i obywatelek RP.