Wniosek fundacji do RPO w sprawie wymuszania obecności w szkole pełnoletnich uczniów, nie uczęszczających na zajęcia religii rzymskokatolickiej, w czasie gdy te dodatkowe zajęcia odbywają się w bloku zajęć obowiązkowych

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 21 grudnia 2022 r. fundacja wysłała pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjęcie działań zapobiegających ograniczaniu wolności osobistej obywateli i obywatelek RP.W dniu 27 lutego wpłynęła odpowiedź z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik podtrzymuje stanowisko fundacji, że „względy bezpieczeństwa, sprawowanej opieki lub też organizacji pracy szkoły nie stanowią wystarczającego uzasadnienie dla bezwzględnego zakazu opuszczania terenu szkoły przez pełnoletnich uczniów i uczennice lub też zmuszania ich do przebywania w określonym miejscu w szkole między lekcjami obowiązkowymi.”

W dniu 24 maja 2023 r. wpłynęło kolejne pismo z Biura Rzecznika, w którym Pan Krzysztof Redliński, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu proszony jest o udzielenie odpowiedzi, z uwzględnieniem stanowiska Rzecznika.

W dniu 14 czerwca otrzymaliśmy informację z Biura Rzecznika. Interwencja fundacji zakończyła się sukcesem.