Billboardowa kampania społeczna “Ateiści są boscy”

Aktualności Historia Fundacji

W kampanii wykorzystaliśmy dwie grafiki. Jedna z nich z hasłem “Ateiści są boscy” przedstawiała osoby malujące pędzlami własne niebo na Ziemi. Druga przedstawiała budynek Sejmu odcinany nożyczkami od budynku Kościoła.

Niezależnie od opinii, czy ateiści są bardziej boscy, czy tylko ludzcy, istnieją rzeczy wspólne dla nas wszystkich, obywateli demokratycznych państw i społeczności. To poszanowanie wolności sumienia i religii. To prawa, które gwarantuje nam Konstytucja i inne akty normatywne. Bagatelizując drobne, ale nieustanne przejawy nieposzanowania naszych praw cicho przyzwalamy na łamanie Konstytucji. A jeśli można Konstytucję łamać w wymiarze światopoglądowym, to kto zapewni nam, że jutro inne nasze prawa nie zostaną naruszone, w imię partykularnych grup interesów, w imię tradycji, przyzwyczajenia czy czyjejś wygody?