Kampania społeczna „Masz prawo nie wierzyć”

Aktualności Działania Historia Fundacji Kampanie Billboardowe

W styczniu 2016 r. Fundacja Wolność od Religii rozpoczyna swoją czwartą billboardową kampanię społeczną. Plakaty z hasłem „Masz prawo nie wierzyć” umieszczonym na tle polskiej flagi, pojawią się w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju.

Merytoryczne uzasadnienie kampanii

Kampania jest sprzeciwem wobec prób sugerowania lub wymuszania jednorodności światopoglądowej w Polsce oraz wobec fałszywych tez dotyczących tożsamości Polaków. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Chcemy jasno powiedzieć, że czujemy się Polakami i że mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. Domagamy się w ten sposób równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób niewierzących. Kampania ma charakter edukacyjny. Chcemy przypomnieć, że polscy ateiści mają wszelkie prawa obywatelskie i nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani. Liczymy również na to, że sprzeciwiając się stereotypowi Polaka-katolika, wywołamy publiczną refleksję na temat polskiej tożsamości.

Od marca 2012 r. działa w parlamencie zrzeszający kilkudziesięciu posłów Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski (zespół rozpoczął również funkcjonowanie w sejmie VII kadencji). Jawnie szowinistyczny i niezgodny z zasadami demokracji konstytucyjnej charakter jego działalności niemalże nie spotyka się z adekwatną reakcją. Prominentni politycy wypowiadają się publicznie w sposób przypominający najbardziej mroczne momenty najnowszej historii. Posłanka Krystyna Pawłowicz w wywiadzie dla „Frondy” (Fronda.pl. bd./ 02. 2014) twierdziła, że “… ateiści (…) nie mają prawa urządzać ateistycznej hucpy w centrum stolicy Polski. Sympatyków tych awantur należy skierować do Rosji albo na Białoruś”. Były poseł, wicepremier Ludwik Dorn w wywiadzie dla „Dużego Formatu” (08.10.2015) radzi, że powinniśmy wyjechać do Francji. Doskonale pamiętamy, że zachęty do wyjazdu poprzedzały i towarzyszyły brutalnym represjom wobec grup etnicznych, które stawały się przedmiotem rasistowskich ataków. Nie zgadzamy się na taki język debaty publicznej. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez katolików. Powyższe przykłady są tylko niewielkim wycinkiem dyskursu spotykanego wśród osób sprawujących ważne publiczne funkcje. Pojawiają się np. wypowiedzi w osobliwy sposób interpretujące konstytucję i stawiające tezę, że Polska nie jest państwem świeckim lub grożące „każdej ręce podniesionej na Kościół”. Czy w Polsce można jeszcze krytykować Kościół katolicki i jego działania dążące do daleko idącego podporządkowania swoim przekonaniom i zasadom wszystkich obywateli, w tym niewierzących? Nie zgadzamy się także na jawnie dyskryminujące wobec niewierzących przepisy oraz praktyki publicznych instytucji, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa, działania te bowiem dotykają najbardziej bezbronnych i wrażliwych przedstawicieli polskiego społeczeństwa. Praktyki te opisujemy na naszych stronach internetowych: wolnoscodreligii.pl oraz rownoscwszkole.pl

Kampania w liczbach

535 osób przekazało na rzecz Fundacji Wolność od Religi swój 1% podatku za 2014 rok. W sumie wpłynęło 46 122,52 zł. Cała kwota została przeznaczona na zakup billboardów. Pozostała część budżetu kampanii (55 128,11 zł.) została sfinansowana z darowizn indywidualnych osób. Cztery osoby wpłacając min. 600 zł. skorzystały z możliwości wyznaczenia lokalizacji billboardu.

Fundacja wykupiła ekspozycję plakatów w miesiącu styczniu 2016 na 47 billboardach w 29 miastach. Listę lokalizacji zamieszczamy poniżej.

Poprzednie kampanie

Od października 2012 r. do stycznia 2013 r. miała miejsce pierwsza w Polsce ateistyczna kampania billboardowa. Fundacja Wolność od Religii wykupiła 45 billboardów w 27 miastach w Polsce z hasłami „Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę” oraz „Nie wierzysz w boga? – Nie jesteś sam” za ponad 80 tys. zł.

Od października do grudnia 2013 r. trwała podwójna kampania z hasłem „Ateiści są boscy”. Wykorzystano plakaty przedstawiające osoby malujące pędzlami własne niebo na ziemi oraz plakaty przedstawiające ikonografikę Sejmu odcinanego nożyczkami od budynku kościoła odwołującą się do zapisu Artykułów 25 i 53 Konstytucji RP. Kampanię sfinansowano za ponad 70 tys. złotych zebranych od indywidualnych osób. Fundacja wynajęła 67 billboardów w 23 miastach w Polsce. W ramach kampanii wykupiono również reklamę prasową, m.in. okładkę w bezpłatnym piśmie „Nasze Miasto” (Warszawa) w nakładzie 100 tys. egzemplarzy oraz okładkę w miesięczniku „Skarpa Warszawska” w nakładzie 12 tys. egz. z plakatem „Ateiści są boscy”.

Od września 2014 r. do maja 2015 r. Fundacja realizowała projekt „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii” („Równość w szkole”) w ramach otrzymanego grantu z programu „Obywatele dla demokracji” finansowanego z funduszy EOG. W ramach projektu w województwie lubelskim pojawiły się billboardy zwracające uwagę na praktyki dyskryminujące wobec osób niewierzących w polskich szkołach.

Kampania zaplanowana na styczeń 2016 r. to realizacja zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Przypominamy:

1. Zgodnie z Konstytucją (art.53) kwestia przekonań religijnych w Polsce jest prywatną sprawą każdego obywatela.

2. Zarówno wierzący w Boga, jak i niepodzielający tej wiary są wobec państwa równouprawnieni.

3. Powszechna deklaracja praw człowieka zaakceptowana przez 58 państw wyraźnie definiuje wolność religijną jako możliwość niewyznawania żadnej religii bądź odejścia od aktualnie wyznawanej.

4. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 10) wyraźnie podkreśla, iż “Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”.

5. Konstytucja (art.25 ust. 2) wyraźnie stanowi, iż “Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.”

6. Konstytucja RP (art. 53 ust. 4) “Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób”

Lista wykupionych nośników na dzień 01.01.2016

Dziękujemy darczyńcom z listopada, dzięki którym mogliśmy dokupić kolejne billboardy

Bytom — Witczaka Stanisława/Krucza(Witczaka Stanisława)

Chorzów — Katowicka/Księdza Biskupa Krasickiego Ignacego(Katowicka)

Dąbrowa Górnicza — Legionów Polskich/Jaworowa(LegionówPolskich ) na wysokości nr. 46

Gdańsk — 3-go Maja/Nowe Ogrody(Kurkowa 12)

Gdynia — Władysława IV/_(Władysława IV 53)

Gliwice— Strzody Marcina/_(Strzody Marcina 6)

Gorzów Wielkopolski — Generała Sikorskiego Władysława/Strzelecka(Generała Sikorskiego Władysława )

Gorzów Wielkopolski— Aleja 11-go Listopada/_(Aleja 11-go Listopada 59)kierunek Centrum

Katowice — Księdza Skargi Piotra/_(Mickiewicza Adama 9)

Katowice — Warszawska/Wodna(Warszawska 32)

Kielce — Bohaterów Warszawy/Tarnowska(Bohaterów Warszawy 3)

Koszalin — 4-go Marca/_(4-go Marca 8-10)

Kraków — Czarnowiejska/_(Czarnowiejska 13)

Kraków — Aleja Słowackiego Juliusza/_(L. A. Helclów 2)100m przed ulicą Kamienną

Legnica — Dworcowa/_(Dworcowa 6)

Lublin — Nadbystrzycka/Zakole(Nadbystrzycka 44)

Lublin — Aleja Kraśnicka/Zwycięska(Szwoleżerów 6)vis a vis Obi Tesco

Lublin — Aleja Kraśnicka/Głęboka(Aleja Kraśnicka 25)

Lublin — Aleje Racławickie/_(Aleje Racławickie 5)

Lublin — Aleje Racławickie/_(Aleje Racławickie 5)

Lublin — Kunickiego Władysława/Łazienkowska(Kunickiego Władysława 71A)

Lublin — Krochmalna/_(Krochmalna 12)

Lublin — Aleja Smorawińskiego Mieczysława/Aleja Kompozytorów Polskich(Braci Wieniawskich 6)

Łódź — Żeromskiego Stefana/Zamenhofa Ludwika( Żeromskiego Stefana 113)

Łódź — Aleja Włókniarzy/_( Aleja Włókniarzy )70m przed ul.Lutomierską

Olsztyn — Grunwaldzka/Konopnickiej Marii(Grunwaldzka 1)

Opole — Wrocławska/Niemodlińska(Wrocławska 18)

Opole — 1-go Maja/Dubois Stanisława(1-go Maja 10)

Poznań— Aleje Solidarności/_(Aleje Solidarności 38)

Rybnik — Reymonta Władysława/Młyńska(Reymonta Władysława )

Słupsk — Kilińskiego Jana/Wandy(Szarych Szeregów 1)

Sopot — Aleja Niepodległości/Poznańska(Aleja Niepodległości 727)

Sosnowiec — Mościckiego Ignacego/_(Małachowskiego Stanisława 38B)

Sosnowiec — Mościckiego Ignacego/3-go Maja(Mościckiego Ignacego )

Szczecin — Aleja Piastów/_(Aleja Piastów 26)

Szczecin — 3-go Maja/Owocowa(Owocowa 10)

Szczecin — Generała Sikorskiego Władysława/Ku Słońcu(Ku Słońcu 13)

Tarnów — Klikowska PCK ul. Nowodąbrowska 137

Dziękujemy darczyńcom z listopada, dzięki którym mogliśmy dokupić kolejne billboardy:

Kraków — Grzegórzecka/Chodkiewicza Jana Karola( Grzegórzecka 24)

Pruszków  — Aleja WojskaPolskiego/Trójkątna( Trójkątna 2)

Poznań — Libelta Karola/Działyńskich( Libelta Karola 3)

Tychy — Budowlanych/Biblioteczna( Słoneczna 16)