Pismo do MEN w sprawie braku etyki na oświadczeniach, preferowany wybór religii

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 09.09.2014 wysłaliśmy list do MEN w sprawie praktyki przedstawiania rodzicom oświadczeń o uczęszczaniu na lekcje religii z pominięciem zapytania o lekcje etyki lub religii i etyki jednocześnie. Treść pisma:

Pismo do MEN dot. braku etyki na wzorze oświadczeń.pdf

Odpowiedź MEN z 27.10.2014.pdf