Karta przyjęcia do szkoły z pytaniem o uczestniczenie w lekcjach religii – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Często spotykaną w Polsce praktyką jest umieszczanie w Kartach przyjęcia dziecka do szkoły pytania o uczestniczenie w lekcjach religii. Fundacja wielokrotnie wysyłała pisma informacyjne do szkół w tej sprawie. Praktyka ta jest niezgodna z Konstytucją RP i prawem oświatowym.

W dniu 01.04.2015 wysłaliśmy pismo podobnej treści do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej w Oleśnicy.

Pełna treść pisma:
Pismo do szkoły w sprawie pytania o religię 01042015.pdf