Religia w żłobku zgodnie z prawem?

Aktualności Działania Religia w przedszkolu

W dniu 01.12.2014 wysłaliśmy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nauczania religii w publicznym żłobku.

Fragment pisma:

„Należy zwrócić uwagę, że w realiach przedmiotowej sprawy chodzi o faktyczne organizowanie zajęć katechetycznych (bez względu na to, jaką nadamy im nazwę) dla dzieci do 3-go roku życia. Sam fakt różnicowania sytuacji dzieci w tym wieku, z których jedne biorą udział w określonych zajęciach i otrzymują w związku z tym udziałem pamiątkowe „dyplomiki”, inne zaś pozbawione byłyby możliwości brania udziału w tego rodzaju zajęciach uwzględniających światopogląd ich rodziców, powoduje nierówne traktowanie najmłodszych przedstawicieli społeczeństwa tylko ze względu na to, że ich rodzice nie podzielają światopoglądu większości. Trudno wymagać, aby dziecko w wieku dwóch lat rozumiało, jakie względy leżą u podstaw tego, że jest traktowane przez opiekunów zatrudnionych w publicznej placówce inaczej (gorzej) niż jego rówieśnicy.”

Pełna treść pisma:

Pismo w sprawie religii w żłobku.pdf

W dniu 23.12.2014 wpłynęła odpowiedź ze strony Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak-Kamysza. W piśmie Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej stwierdza, iż nauczanie religii w żłobku jest dopuszczalne, a wybór żłobka należy do rodziców.

 

W dniu 13.04.2015 wpłynęła odpowiedź z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Pismo zawiera m.in. informację, iż zajęcia o charakterze wyznaniowym publiczne żłobki powinny organizować w taki sposób, „aby nie dochodziło do naruszenia praw rodziców, którzy nie życzą sobie udziału swoich dzieci w podobnych przedsięwzięciach. Zajęcia nie mogą być zatem obowiązkowe, a dzieci niekorzystające z nich muszą mieć zapewnioną odpowiednią opiekę. Zasada neutralności światopoglądowej państwa nie może być jednak rozumiana jako obowiązek usunięcia z przestrzeni publicznej wszelkich oznak religijności.”

Pełna treść pisma:

Pismo z Biura RPO z dn. 08.04.15.pdf