Dzień Solidarności z uchodźcami 15.10.2015 r.

Aktualności Działania Eventy

Fundacja Wolność od Religii dołączyła do Akcji „Dzień Solidarności z uchodźcami 15 października 2015”. W Dniu Solidarności z Uchodźcami może wziąć udział każda instytucja publiczna, prywatna i pozarządowa. I każdy z nas, obywatelek i obywateli naszego kraju …

Więcej informacji o Dniu Solidarności z Uchodźcami  na stronie:
http://uchodzcymilewidziani.com

Wydarzenie na facebooku:
https://www.facebook.com/events/1647072715535224/

W związku z otrzymanymi e-mailami i komentarzami osób oburzonych naszym wpisem pragnę wyjaśnić: Zespół fundacji rozumie tragedię ludzi z terenów ogarniętych wojną. Wartości które są fundamentalne dla demokracji liberalnej tj. wolność, równość i godność człowieka są dla nas nadrzędne. Zasadą demokratyczną jest również świeckość państw, neutralność światopoglądowa władz i realny rozdział państwa od kościoła (w Polsce chodzi o Kościół rzymskokatolicki). W ramach tych wszystkich wartości należy kształtować nasz kraj i wychowywać obywateli. Prawie każda religia jest nielogiczna i oparta na kłamstwie. Islam nie stanowi wyjątku i nie wykluczamy zagrożenia. Mamy pełną świadomość, iż jeden muzułmanin na milion może być terrorystą i motywowany religijne będzie gotów zabijać niewierzących.
To jednak nie znaczy, że w związku z tym ateiści zobowiązani są odmawiać WSZYSTKIM osobom wierzącym prawa do życia, pomocy w sytuacjach ekstremalnych i wolności wyznania. Pragniemy wyłącznie aby idee demokracji liberalnej, o których wspomniałam powyżej były w naszym kraju w pełni przestrzegane. Uchodźca musi zaakceptować naszą: WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ I GODNOŚĆ. Problem w tym, że obecnie nie wszyscy obywatele czy politycy przyjęli te wartości za własne. Polska nie jest krajem dla wszystkich. Jest krajem zindoktrynowanym i ujednoliconym światopoglądowo. W Polsce wciąż odbiera się godność człowieka ze względu na wyznanie lub jego brak, na płeć, na preferencje seksualne, miejsce pochodzenia etc. Nie chcemy takiej Polski. Nie chcemy też leczyć przysłowiowej dżumy cholerą (religii islamskiej zastępować religią katolicką lub odwrotnie).

Dorota Wójcik
prezeska zarządu