Świeckie Państwo! Apel fundacji do kandydatek i kandydatów w wyborach parlamentarnych 2015

Aktualności Działania Przestrzeń publiczna

Zgodnie z artykułem dziesiątym Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”. W rzeczywistości fundacja spotyka się z wieloma przykładami nieprzestrzegania powyższej zasady w życiu publicznym.

Fundacja Wolność od Religii apeluje do wszystkich kandydatek i kandydatów do parlamentu o zapowiedź dążenia do zapewnienia standardów świeckiego państwa. Oczekujemy publicznej deklaracji, iż zobowiązują się do:

1. Przestrzegania i obrony konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa.

2. Zapewnienia neutralności światopoglądowej w urzędach i szkołach publicznych.

W szczególności do podjęcia debaty na temat postulatów obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
„Świecka szkoła”.

3. Przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości bezwyznaniowej.

 

Udostępnij.

bb-art25i53-504x238