Dostępność lekcji etyki i religii mniejszościowych – biuletyn RPO z 2015 r.

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Nowa publikacja Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dostępności lekcji etyki i religii mniejszościowych. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań ankietowych prowadzonych na zlecenie RPO, a także z zalecaniami wobec Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dyrektorów szkół.

https://www.rpo.gov.pl/biuletynRPOnr6.pdf

 

W dostępie do lekcji etyki za przejaw dyskryminacji należy uznać(4) W dostępie do lekcji etyki za przejaw dyskryminacji należy uznać(2) W dostępie do lekcji etyki za przejaw dyskryminacji należy uznać(3) W dostępie do lekcji etyki za przejaw dyskryminacji należy uznać(1) W dostępie do lekcji etyki za przejaw dyskryminacji należy uznać